ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เป็นผู้มีความสามารถยอดเยี่ยม ในการฝึกซ้อมนักเรียน การจัดกระเช้าดอกไม้สด พ.ศ.2544
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:00  อ่าน 871 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลดีเด่น การจัดกระเช้าดอกไม้สด ระดับชั้น ป.5-6 พ.ศ.2543
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,11:59  อ่าน 834 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จัดกิจกรรมห้องสมุดผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ พ.ศ.2542
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,11:59  อ่าน 906 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ อันดับ 2 มาลัยสองชาย ระดับชั้น ป.5-6 พ.ศ.2541
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,11:58  อ่าน 956 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ อันดับ 2 ผู้กำกับลูกเสือสามัญ พ.ศ.2539
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,11:58  อ่าน 846 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือทุ่งสง ฝ่ายฝึกอบรม ปี พ.ศ. 2553
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2553,12:54  อ่าน 1122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลขั้นที่ 5 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สพท.นศ.2 ปี พ.ศ. 2552
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2553,12:54  อ่าน 1006 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2553,12:54  อ่าน 1725 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2551
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2553,12:53  อ่าน 1514 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สพท.นศ.2 ปี พ.ศ. 2551
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2553,12:52  อ่าน 989 ครั้ง
รายละเอียด..