ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเงิน งานประดิษฐ์ใบตองประเภทบายศรีสู่ขวัญ ช่วงชั้นที่ 3 ระดับ สพท.นศ.2 พ.ศ.2553
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:04  อ่าน 1229 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับทอง งานประดิษฐ์ใบตองประเภทบายศรีสู่ขวัญ ช่วงชั้นที่ 3 ระดับภาคใต้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2551
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:03  อ่าน 1115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันการจัดกระเช้าดอกไม้สด ช่วงชั้นที่ 3 ระดับภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2550
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:03  อ่าน 959 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลดีเด่น การประดิษฐ์ภาชนะใส่อาหารด้วยใบตอง ช่วงชั้นที่ 2 พ.ศ.2550
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:03  อ่าน 1334 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดกระเช้าดอกไม้สด พ.ศ.2550
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:02  อ่าน 1105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ พ.ศ.2547
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:02  อ่าน 1032 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูพี่เลี้ยง ในการอบรมมารยาทไทย ตราโครงการฟื้นฟูมารยาทไทย สำหรับเยาวชน พ.ศ.2546
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:01  อ่าน 1081 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ อันดับ 2 การจัดโต๊ะหมู่บูชา พ.ศ.2545
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:01  อ่าน 1145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การจัดกระเช้าดอกไม้สด ระดับชั้น ป.5-6 พ.ศ.2545
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:00  อ่าน 854 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลดีเด่น การจัดกระเช้าดอกไม้สด ระดับชั้น ป.5-6 พ.ศ.2544
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:00  อ่าน 859 ครั้ง
รายละเอียด..