ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2553,10:32  อ่าน 1003 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ BTC สำรอง,สามัญรุ่นใหญ่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต2
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2553,10:31  อ่าน 1333 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอช้างกลาง ปี 2549-2550 งานวันครู
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2553,10:27  อ่าน 1121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี 2552
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2553,10:26  อ่าน 1261 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี 2549
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2553,10:24  อ่าน 858 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนลูกเสือดีเด่น สพท.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปี 2549
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2553,10:23  อ่าน 959 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูจริยศึกษาดีเด่น สปจ.ชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2553,10:22  อ่าน 966 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูคณิตศาสตร์ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2553,10:21  อ่าน 1359 ครั้ง
รายละเอียด..