ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:23  อ่าน 543 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:22  อ่าน 514 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจรัตน์ ศรีปาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าศูนย์วัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2558,14:37  อ่าน 552 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูภาษาอังกฤษดีเด่น สพท.นศ.
ชื่ออาจารย์ : นางลดาวัลย์ บุญชนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2554,12:11  อ่าน 1140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเงิน งานประดิษฐ์ใบตองประเภทบายศรีสู่ขวัญ ช่วงชั้นที่ 3 ระดับ สพท.นศ.2 พ.ศ.2553
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:04  อ่าน 1257 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับทอง งานประดิษฐ์ใบตองประเภทบายศรีสู่ขวัญ ช่วงชั้นที่ 3 ระดับภาคใต้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2551
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:03  อ่าน 1137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันการจัดกระเช้าดอกไม้สด ช่วงชั้นที่ 3 ระดับภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2550
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:03  อ่าน 984 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลดีเด่น การประดิษฐ์ภาชนะใส่อาหารด้วยใบตอง ช่วงชั้นที่ 2 พ.ศ.2550
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:03  อ่าน 1364 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดกระเช้าดอกไม้สด พ.ศ.2550
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:02  อ่าน 1127 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ พ.ศ.2547
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:02  อ่าน 1059 ครั้ง
รายละเอียด..