ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:31  อ่าน 556 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:30  อ่าน 774 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมา ปปส. ระดับดีเด่น ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:28  อ่าน 666 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 2557
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:27  อ่าน 1402 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:25  อ่าน 589 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:24  อ่าน 555 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:23  อ่าน 572 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:22  อ่าน 549 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเงิน งานประดิษฐ์ใบตองประเภทบายศรีสู่ขวัญ ช่วงชั้นที่ 3 ระดับ สพท.นศ.2 พ.ศ.2553
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:04  อ่าน 1286 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับทอง งานประดิษฐ์ใบตองประเภทบายศรีสู่ขวัญ ช่วงชั้นที่ 3 ระดับภาคใต้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2551
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:03  อ่าน 1172 ครั้ง
รายละเอียด..