ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:31  อ่าน 491 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:30  อ่าน 706 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมา ปปส. ระดับดีเด่น ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:28  อ่าน 590 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 2557
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:27  อ่าน 1217 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:25  อ่าน 519 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:24  อ่าน 491 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:23  อ่าน 511 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:22  อ่าน 480 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจรัตน์ ศรีปาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าศูนย์วัฒนธรรม
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2558,14:37  อ่าน 527 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูภาษาอังกฤษดีเด่น สพท.นศ.
ชื่ออาจารย์ : นางลดาวัลย์ บุญชนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2554,12:11  อ่าน 1114 ครั้ง
รายละเอียด..