ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน OBEC AWARDS ระดับภาคใต้
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,09:17  อ่าน 636 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพันทิพย์ สังวังเลาว์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:55  อ่าน 567 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน คนที่ 1
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:52  อ่าน 531 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน คนที่ 1
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:51  อ่าน 736 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:50  อ่าน 600 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:49  อ่าน 536 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:48  อ่าน 534 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณา เลียบวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:47  อ่าน 549 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557
ชื่ออาจารย์ : นายสมบูรณ์ ชนะคช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:36  อ่าน 830 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:34  อ่าน 897 ครั้ง
รายละเอียด..