ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เป็นครูพี่เลี้ยง ในการอบรมมารยาทไทย ตราโครงการฟื้นฟูมารยาทไทย สำหรับเยาวชน พ.ศ.2546
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:01  อ่าน 1122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ อันดับ 2 การจัดโต๊ะหมู่บูชา พ.ศ.2545
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:01  อ่าน 1193 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน การจัดกระเช้าดอกไม้สด ระดับชั้น ป.5-6 พ.ศ.2545
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:00  อ่าน 896 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลดีเด่น การจัดกระเช้าดอกไม้สด ระดับชั้น ป.5-6 พ.ศ.2544
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:00  อ่าน 903 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้มีความสามารถยอดเยี่ยม ในการฝึกซ้อมนักเรียน การจัดกระเช้าดอกไม้สด พ.ศ.2544
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:00  อ่าน 915 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลดีเด่น การจัดกระเช้าดอกไม้สด ระดับชั้น ป.5-6 พ.ศ.2543
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,11:59  อ่าน 882 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จัดกิจกรรมห้องสมุดผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ พ.ศ.2542
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,11:59  อ่าน 947 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ อันดับ 2 มาลัยสองชาย ระดับชั้น ป.5-6 พ.ศ.2541
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,11:58  อ่าน 997 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ อันดับ 2 ผู้กำกับลูกเสือสามัญ พ.ศ.2539
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,11:58  อ่าน 886 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือทุ่งสง ฝ่ายฝึกอบรม ปี พ.ศ. 2553
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2553,12:54  อ่าน 1166 ครั้ง
รายละเอียด..