ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:25  อ่าน 574 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:24  อ่าน 537 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:23  อ่าน 557 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,08:22  อ่าน 535 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเงิน งานประดิษฐ์ใบตองประเภทบายศรีสู่ขวัญ ช่วงชั้นที่ 3 ระดับ สพท.นศ.2 พ.ศ.2553
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:04  อ่าน 1272 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับทอง งานประดิษฐ์ใบตองประเภทบายศรีสู่ขวัญ ช่วงชั้นที่ 3 ระดับภาคใต้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2551
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:03  อ่าน 1151 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันการจัดกระเช้าดอกไม้สด ช่วงชั้นที่ 3 ระดับภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2550
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:03  อ่าน 999 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลดีเด่น การประดิษฐ์ภาชนะใส่อาหารด้วยใบตอง ช่วงชั้นที่ 2 พ.ศ.2550
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:03  อ่าน 1377 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดกระเช้าดอกไม้สด พ.ศ.2550
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:02  อ่าน 1142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ พ.ศ.2547
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2553,12:02  อ่าน 1071 ครั้ง
รายละเอียด..