ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะกลุ่มรร.เอกชน รายการเขียนตามคำบอก ช่วงชั้นที่ 3 ปี 2559 รางวัลเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,13:55  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะกลุ่มรร.การกุศล ภาษาไทย ม.3 ปี 2559 รางวัลเหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,13:53  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะกลุ่มรร.การกุศล ภาษาไทย ม.3 ปี 2558 รางวัลเหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,13:53  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะกลุ่มรร.การกุศล ภาษาไทย ป.3 ปี 2557 รางวัลเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,13:52  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา คณะกรรมการประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:23  อ่าน 207 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา คณะทำงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:22  อ่าน 171 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา L.T. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:20  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่2
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:18  อ่าน 184 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:17  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แต่งตั้ง ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:16  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..