ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,17:20  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 68 รายการคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ 2 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,14:39  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะกลุ่มรร.การกุศล ภาษาไทย ม.3 ปี 2560 รางวัลเหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,14:26  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 68 รายการกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่ สพม.16
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,14:07  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 68 รายการคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ 4 รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่ สพม.16
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,14:04  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 68 รายการคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่ สพม.16
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,14:03  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 รายการคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ 4 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่ สพม.16
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,14:02  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 รายการคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลเหรียญทอง อันดับ 9 ระดับภาคใต้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,14:01  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 รายการคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ 4 รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่ สพม.16
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,14:00  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทักษะกลุ่มรร.เอกชน รายการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ช่วงชั้นที่ 3 ปี 2559 รางวัลเหรียญเงิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,13:55  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..