ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,17:51  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2561 จากคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,17:51  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,17:50  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,17:49  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2561 จากคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,17:46  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2561 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน
ชื่ออาจารย์ : นางนิรมล โนนเสนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,17:44  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2560 รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่ออาจารย์ : นางนิรมล โนนเสนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,17:43  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2559 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน
ชื่ออาจารย์ : นางนิรมล โนนเสนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,17:43  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2557 รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางนิรมล โนนเสนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,17:42  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,17:21  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..