ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูทักษะชีวิตการแก้ไขปัญหาและโรคเอดส์ดีเด่น สปจ.ชัยภูมิ ปี พ.ศ.2540-2542
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2553,12:51  อ่าน 1005 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูจริยศึกษาดีเด่น สปจ.ชัยภูมิ ปี พ.ศ.2537
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2553,12:50  อ่าน 1117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูคณิตศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2536
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2553,12:48  อ่าน 1154 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ประเมินผลขั้นที่ 5 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2553,10:34  อ่าน 878 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2553,10:32  อ่าน 1043 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ BTC สำรอง,สามัญรุ่นใหญ่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต2
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2553,10:31  อ่าน 1353 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอช้างกลาง ปี 2549-2550 งานวันครู
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2553,10:27  อ่าน 1143 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี 2552
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2553,10:26  อ่าน 1287 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี 2549
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2553,10:24  อ่าน 882 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนลูกเสือดีเด่น สพท.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปี 2549
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2553,10:23  อ่าน 984 ครั้ง
รายละเอียด..