ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี 2549
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2553,10:24  อ่าน 793 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนลูกเสือดีเด่น สพท.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปี 2549
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2553,10:23  อ่าน 914 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูจริยศึกษาดีเด่น สปจ.ชัยภูมิ
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2553,10:22  อ่าน 926 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูคณิตศาสตร์ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2553,10:21  อ่าน 1317 ครั้ง
รายละเอียด..