ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2838340
อีเมล์ : suriya.pk40@gmail.com
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2562,19:54  อ่าน 85 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2561 จากคุรุสภา
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2562,19:54   อ่าน 85 ครั้ง