ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ : 0993575858
อีเมล์ : b.phongphipat@hotmail.com
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2562,13:29  อ่าน 24 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.4-6
รายละเอียดผลงาน
คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ป.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านพูน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2562,13:29   อ่าน 24 ครั้ง