ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0892838340
อีเมล์ : mit.2512@hotmail.com
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,17:52  อ่าน 97 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล MOE AWARDS
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,17:52   อ่าน 97 ครั้ง