ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0892838340
อีเมล์ : mit.2512@hotmail.com
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,17:49  อ่าน 85 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2560
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,17:49   อ่าน 85 ครั้ง