ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0892838340
อีเมล์ : mit.2512@hotmail.com
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:20  อ่าน 170 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา L.T. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:20   อ่าน 170 ครั้ง