ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,12:57  อ่าน 148 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ครูผู้สอน ประจำปี 2559
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,12:57   อ่าน 148 ครั้ง