ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ผอ.สุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2838340
อีเมล์ : mitz191@hotmail.com
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,12:47  อ่าน 139 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประจำปี 2559 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,12:47   อ่าน 139 ครั้ง