ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมดนตรีสร้างสุข โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จากสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2564,09:04  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมดนตรีสร้างสุข โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จากสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2564,09:03  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมดนตรีสร้างสุข จากสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติพิชญ์ โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,19:11  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางฐิริญญา พรหมศร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2563,16:21  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2562,19:55  อ่าน 382 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2562,19:55  อ่าน 391 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2562,19:54  อ่าน 383 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2561 จากคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2562,19:54  อ่าน 456 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานมหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12 การแข่งขัน Science Show โครงการการทดลอง โครงงานสิ่งประดิษฐ์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัสมล ตุ้งติก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2561,21:38  อ่าน 542 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2560 ได้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น อยู่ในระดับดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัสมล ตุ้งติก
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2561,21:15  อ่าน 621 ครั้ง
รายละเอียด..