ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ชนะเลิศกองเชียร์
ชื่ออาจารย์ : นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : B.T.C.
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2561,08:49  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศกองเชียร์ ฝึกซ้อมโดย นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์
ชื่ออาจารย์ : นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : B.T.C.
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2561,08:47  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2561,08:45  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2561,08:43  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา คณะกรรมการประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:23  อ่าน 166 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา คณะทำงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:22  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา L.T. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:20  อ่าน 134 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่2
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:18  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:17  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แต่งตั้ง ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:16  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..