ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา คณะกรรมการประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:23  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา คณะทำงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:22  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา L.T. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:20  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่2
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:18  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:17  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุริยา โนนเสนา L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แต่งตั้ง ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:16  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นางนิรมล โนนเสนา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ครูผู้สอน ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางนิรมล โนนเสนา
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการออมทรัพย์
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:14  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นางสาวเบญจมาศ สมมาตร รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจมาศ สมมาตร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:10  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนผ่านการประเมินรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจมาศ สมมาตร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:03  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ครูผู้สอน ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,12:57  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..