ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลงานดีเด่นโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษาระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : ผลงานปี 2556-2557
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,11:14   อ่าน 484 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมสภานักเรียน
ชื่อนักเรียน : เหียญทองกิจกรรมสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2555,07:51   อ่าน 874 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การจัดการค่ายพักแรม
ชื่อนักเรียน : เหรียญทอง งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2555,07:49   อ่าน 936 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา Y.C
ชื่อนักเรียน : นางสาวทัศนีย์ สมมาตร
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2554,00:28   อ่าน 909 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการสอบธรรมศึกษา
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2554,01:29   อ่าน 1029 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมกีฬาอำเภอทุ่งสงเกมส์ ครั้งที่ 10
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2554,01:08   อ่าน 963 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคใต้
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2554,00:59   อ่าน 825 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมสภานักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ที่จังหวัดตรัง
ชื่อนักเรียน : นักเรียนช่วงชั้นที่ 2
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2553,15:12   อ่าน 1115 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข็มลูกเสือบำเพ๊ญประโยชน์ ชั้น 3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอมรศักดิ์ แดนที่
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2553,15:11   อ่าน 818 ครั้ง