ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558 กับงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
ชื่อนักเรียน : งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2559,16:13   อ่าน 270 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 5 เหรียญทอง 5 เหรีญเงิน 4 เหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2559,16:09   อ่าน 289 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับการติดตาม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ชื่อนักเรียน : รับการติดตาม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2559,10:32   อ่าน 352 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนผู้นำในการเสนอโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกษแก้ว
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2559,10:31   อ่าน 352 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานดีเด่นโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษาระดับชาติ
ชื่อนักเรียน : ผลงานปี 2556-2557
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,11:14   อ่าน 456 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมสภานักเรียน
ชื่อนักเรียน : เหียญทองกิจกรรมสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2555,07:51   อ่าน 857 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การจัดการค่ายพักแรม
ชื่อนักเรียน : เหรียญทอง งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2555,07:49   อ่าน 920 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา Y.C
ชื่อนักเรียน : นางสาวทัศนีย์ สมมาตร
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2554,00:28   อ่าน 894 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการสอบธรรมศึกษา
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2554,01:29   อ่าน 997 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมกีฬาอำเภอทุ่งสงเกมส์ ครั้งที่ 10
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2554,01:08   อ่าน 936 ครั้ง