ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เพื่อนที่ปรึกษา เหรียญทองรองชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : เพื่อนที่ปรึกษา เหรียญทองรองชนะเลิศ
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2559,11:25   อ่าน 277 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกตุแก้ว นักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ และกิจกรรม ผู้นำโรงเรียนสู่โรงเรียนพระราชทาน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกตุแก้ว
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2559,20:34   อ่าน 320 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา คว้า 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อนักเรียน : กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2559,20:30   อ่าน 283 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558 กับงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
ชื่อนักเรียน : เหรียญทอง เพื่อนที่ปรึกษา
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2559,16:16   อ่าน 294 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558 กับงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
ชื่อนักเรียน : เหรียญทอง สภานักเรียน
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2559,16:16   อ่าน 318 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558 กับงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
ชื่อนักเรียน : เหรียญทอง
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2559,16:15   อ่าน 303 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558 กับงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
ชื่อนักเรียน : งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2559,16:13   อ่าน 292 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 5 เหรียญทอง 5 เหรีญเงิน 4 เหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2559,16:09   อ่าน 308 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับการติดตาม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ชื่อนักเรียน : รับการติดตาม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2559,10:32   อ่าน 366 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนผู้นำในการเสนอโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกษแก้ว
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2559,10:31   อ่าน 367 ครั้ง