ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : กิจกรรมเด่นของโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ. รุ่นที่ 2
ชื่อนักเรียน : กิจกรรมเด่น
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2559,19:16   อ่าน 307 ครั้ง
ชื่อผลงาน : มารยาทไทย เหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : มารยาทไทย เหรียญทอง
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2559,11:32   อ่าน 321 ครั้ง
ชื่อผลงาน : น้ำพริกผักสดเครื่องเคียงเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : น้ำพริกผักสดเครื่องเคียง
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2559,11:31   อ่าน 424 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การจัดการค่ายพักแรม เหรียญทอง รองชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : การจัดการค่ายพักแรม เหรียญทอง รองชนะเลิศ
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2559,11:28   อ่าน 261 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เพื่อนที่ปรึกษา เหรียญทองรองชนะเลิศ
ชื่อนักเรียน : เพื่อนที่ปรึกษา เหรียญทองรองชนะเลิศ
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2559,11:25   อ่าน 259 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกตุแก้ว นักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ และกิจกรรม ผู้นำโรงเรียนสู่โรงเรียนพระราชทาน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกตุแก้ว
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2559,20:34   อ่าน 308 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา คว้า 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อนักเรียน : กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2559,20:30   อ่าน 266 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558 กับงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
ชื่อนักเรียน : เหรียญทอง เพื่อนที่ปรึกษา
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2559,16:16   อ่าน 278 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558 กับงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
ชื่อนักเรียน : เหรียญทอง สภานักเรียน
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2559,16:16   อ่าน 296 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558 กับงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
ชื่อนักเรียน : เหรียญทอง
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2559,16:15   อ่าน 286 ครั้ง