ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : แผนที่เข็มทิศและการคาดคะเน
ชื่อนักเรียน : แผนที่เข็มทิศ
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2559,20:18   อ่าน 370 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การจัดการค่ายพักแรมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ชื่อนักเรียน : การจัดการค่ายพักแรม
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2559,20:17   อ่าน 373 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สภานักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ชื่อนักเรียน : สภานักเรียน
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2559,20:16   อ่าน 370 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองเทควันโด
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2559,18:28   อ่าน 374 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานชักพระอำเภอทุ่งสง
ชื่อนักเรียน : งานชักพระอำเภอทุ่งสง
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2559,12:18   อ่าน 389 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ.2 ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ชื่อนักเรียน : งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2559,12:16   อ่าน 358 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ.2 ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ชื่อนักเรียน : งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2559,12:16   อ่าน 310 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ.2 ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ชื่อนักเรียน : งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2559,12:15   อ่าน 320 ครั้ง
ชื่อผลงาน : งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ.2 ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ชื่อนักเรียน : งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2559,12:15   อ่าน 306 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนแข่งขันแทงต้ม ได้ที่ 2 ของอำเภอทุ่งสง
ชื่อนักเรียน : นำนักเรียนแข่งขันแทงต้ม
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2559,10:44   อ่าน 279 ครั้ง