ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปี 2560 -2563
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
คณะกรรมการนักเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รายการโทรทัศน์
 

 

 


บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
เว็ปหน่วยงาน
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ผอ.สุริยา
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ผอ.สุริยา โนนเสนา
คำสั่ง แต่งตั้ง 4 ท่อน ผอ.สุริยา
ประกาศ โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2556
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
เช็คเวบโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ตรวจสอบ ก.พ.7 อิเลคทรอนิคส์
นำเสนอโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
นำเสนอโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เข้าค่ายคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
google
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ครูบ้านนอก
ครูไทย
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา EIS
เพลง กฎลูกเสือ
คุรุสภา
เฟสบุ๊ค ผอ. (suriya nonsena) facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง
DLIT
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 สพป.นศ.2
โรงเรียนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556
นำเสนอโรงเรียนพระราชทาน ปี 2558
นำเสนอโรงเรียนพระราชทาน 2558 ครับ
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
เอกสารสำหรับแก้ไข งานธุรการ
หนังสือราชการ สพป.นศ.2
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา ฉวาง
2 โรงเรียนพิชัยสิทยธิ์ศึกษา ฉวาง
3 โรงเรียนบ้านคลองขัน กะเปียด ฉวาง
4 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ กะเปียด ฉวาง 0-7552-0004
5 โรงเรียนวัดกะเปียด กะเปียด ฉวาง
6 โรงเรียนฉวางสงเคราะห์ ฉวาง ฉวาง
7 โรงเรียนวัดวังม่วง ฉวาง ฉวาง
8 โรงเรียนอักษรวิทย์ ฉวาง ฉวาง
9 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ฉวาง ฉวาง
10 โรงเรียนฉวาง ฉวาง ฉวาง
11 โรงเรียนวัดควนสูง ฉวาง ฉวาง
12 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ฉวาง ฉวาง
13 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ฉวาง ฉวาง 0-7546-6292
14 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ฉวาง ฉวาง 0-7548-1416
15 โรงเรียนบ้านนาเส โรงเรียนดีประจำตำบลนากะชะ นากะชะ ฉวาง 0-7576-2528
16 โรงเรียนวัดโคกเมรุ นากะชะ ฉวาง
17 โรงเรียนวัดมะเฟือง นากะชะ ฉวาง
18 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม นาเขลียง ฉวาง
19 โรงเรียนวัดนาเขลียง นาเขลียง ฉวาง
20 โรงเรียนวัดศิลา นาแว ฉวาง
21 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ นาแว ฉวาง
22 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ นาแว ฉวาง
23 โรงเรียนวัดควนยูง นาแว ฉวาง
24 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นาแว ฉวาง
25 โรงเรียนบ้านเศลาใต้ ละอาย ฉวาง
26 โรงเรียนบ้านป่าพาด ละอาย ฉวาง 0-7536-1527
27 โรงเรียนอนุบาลบุญญธิดา ละอาย ฉวาง
28 โรงเรียนวัดมะปรางงาม ละอาย ฉวาง
29 โรงเรียนบ้านสวนอาย ละอาย ฉวาง
30 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ละอาย ฉวาง 0-7536-1614
31 โรงเรียนบ้านโคกยาง ละอาย ฉวาง
32 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา หลักช้าง ฉวาง
33 โรงเรียนบ้านห้วยปริก ห้วยปริก ฉวาง
34 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ห้วยปริก ฉวาง 075-520334
35 โรงเรียนบ้านคลองสาย ห้วยปริก ฉวาง 075450020
36 โรงเรียนวัดหาดสูง ไม้เรียง ฉวาง 0-7567-1238
37 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว ไม้เรียง ฉวาง 0-7540-8271
38 โรงเรียนเจริญมิตร ไม้เรียง ฉวาง
39 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ไม้เรียง ฉวาง
40 โรงเรียนบ้านกันละ ไม้เรียง ฉวาง
41 โรงเรียนวัดไม้เรียง ไม้เรียง ฉวาง
42 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ไสหร้า ฉวาง
43 โรงเรียนวัดโคกหาด ไสหร้า ฉวาง
44 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ไสหร้า ฉวาง
45 โรงเรียนวัดควนสะตอ ไสหร้า ฉวาง
46 โรงเรียนเจริญวิทย์ ไสหร้า ฉวาง 075-486737
47 โรงเรียนบ้านควน ไสหร้า ฉวาง 0-7548-1419
48 โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ไสหร้า ฉวาง
49 โรงเรียนสหวิทยากร ไสหร้า ฉวาง
50 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ไสหร้า ฉวาง
51 โรงเรียนวัดควนส้าน ช้างกลาง ช้างกลาง
52 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน ช้างกลาง ช้างกลาง
53 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ช้างกลาง ช้างกลาง
54 โรงเรียนบ้านนา ช้างกลาง ช้างกลาง
55 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ช้างกลาง ช้างกลาง
56 โรงเรียนบ้านคลองกุย ช้างกลาง ช้างกลาง
57 โรงเรียนบ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง
58 โรงเรียนบ้านจันดี ช้างกลาง ช้างกลาง
59 โรงเรียนจันดีพิทยาคม ช้างกลาง ช้างกลาง
60 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง
61 โรงเรียนบ้านคลองงา ช้างกลาง ช้างกลาง
62 โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ สวนขัน ช้างกลาง
63 โรงเรียนบ้านคลองปีก สวนขัน ช้างกลาง
64 โรงเรียนวัดสวนขัน สวนขัน ช้างกลาง
65 โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ สวนขัน ช้างกลาง
66 โรงเรียนบ้านไทรงาม สวนขัน ช้างกลาง
67 โรงเรียนบ้านควนตม หลักช้าง ช้างกลาง
68 โรงเรียนบ้านนาปราน หลักช้าง ช้างกลาง
69 โรงเรียนบ้านหนองเตย หลักช้าง ช้างกลาง
70 โรงเรียนวัดหลักช้าง หลักช้าง ช้างกลาง
71 โรงเรียนพึ่งตนเอง หลักช้าง ช้างกลาง
72 โรงเรียนวัดจันดี หลักช้าง ช้างกลาง
73 โรงเรียนจุฑาวิทย์ ถ้ำพรรณรา
74 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง คลองเส ถ้ำพรรณรา
75 โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง คลองเส ถ้ำพรรณรา
76 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
77 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์งาม ดุสิต ถ้ำพรรณรา
78 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
79 โรงเรียนบ้านพรุวง ดุสิต ถ้ำพรรณรา
80 โรงเรียนวัดสวนพิกุล ดุสิต ถ้ำพรรณรา
81 โรงเรียนพรรณราชลเขต ดุสิต ถ้ำพรรณรา
82 โรงเรียนบ้านนาพา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
83 โรงเรียนวัดควนกอ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
84 โรงเรียนบ้านปลายเส ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
85 โรงเรียนวัดปากท่าซอง ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
86 โรงเรียนบ้านปลายรา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
87 โรงเรียนบ้านวังตลับ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
88 โรงเรียนอนุบาลคำหง กะปาง ทุ่งสง
89 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้มค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กะปาง ทุ่งสง
90 โรงเรียนอนุบาลคำแหง กะปาง ทุ่งสง
91 โรงเรียนบ้านพูน กะปาง ทุ่งสง
92 โรงเรียนวัดกะโสม กะปาง ทุ่งสง 0-7547-9612
93 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กะปาง ทุ่งสง 0-7528-6115
94 โรงเรียนบ้านคลองตูก กะปาง ทุ่งสง
95 โรงเรียนบ้านหน้าเขา ควนกรด ทุ่งสง
96 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ควนกรด ทุ่งสง 0-7542-2008
97 โรงเรียนบ้านทุ่งกลาง ควนกรด ทุ่งสง 0878832608
98 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ควนกรด ทุ่งสง
99 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ควนกรด ทุ่งสง
100 โรงเรียนบ้านพรพรหม ชะมาย ทุ่งสง 0908027993
101 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ชะมาย ทุ่งสง 0-7541-2375
102 โรงเรียนวัดวังหีบ ชะมาย ทุ่งสง 0 7545 0037
103 โรงเรียนวัดเขากลาย ชะมาย ทุ่งสง
104 โรงเรียนบ้านจำปา ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7545-0040
105 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
106 โรงเรียนทุ่งสง ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
107 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7577-3275
108 โรงเรียนมหาราช ๓ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7541-2892
109 โรงเรียนมนต์หทัย ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
110 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
111 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ที่วัง ทุ่งสง
112 โรงเรียนวัดก้างปลา ที่วัง ทุ่งสง 0-75-538-311
113 โรงเรียนบ้านวังยวน ที่วัง ทุ่งสง 0-7575-6078
114 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ที่วัง ทุ่งสง
115 โรงเรียนบ้านชายคลอง ที่วัง ทุ่งสง 0818801236
116 โรงเรียนวัดควนชม ที่วัง ทุ่งสง 0899098898
117 โรงเรียนบ้านคอกช้าง นาหลวงเสน ทุ่งสง
118 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง นาหลวงเสน ทุ่งสง
119 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ นาหลวงเสน ทุ่งสง
120 โรงเรียนวัดศิลาราย นาหลวงเสน ทุ่งสง
121 โรงเรียนบ้านเกาะยวน นาโพธิ์ ทุ่งสง
122 โรงเรียนบ้านบนควน นาโพธิ์ ทุ่งสง 075755369
123 โรงเรียนบ้านเกาะปราง นาโพธิ์ ทุ่งสง
124 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
125 โรงเรียนบ้านบ่อมอง นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7547-9626
126 โรงเรียนวัดวังขรี นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
127 โรงเรียนบ้านวังยาว นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7547-9519
128 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด น้ำตก ทุ่งสง
129 โรงเรียนบ้านน้ำตก น้ำตก ทุ่งสง
130 โรงเรียนบ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง
131 โรงเรียนเจริญวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
132 โรงเรียนกาญจนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
133 โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง
134 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
135 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง
136 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้ม ปากแพรก ทุ่งสง
137 โรงเรียนเสริมปัญญา ปากแพรก ทุ่งสง
138 โรงเรียนรัตนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
139 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7541-2030
140 โรงเรียนบ้านคลองขุด หนองหงส์ ทุ่งสง 075302043
141 โรงเรียนบ้านนาป่าประชาสรรค์ หนองหงส์ ทุ่งสง
142 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7532-8497
143 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ เขาขาว ทุ่งสง
144 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เขาขาว ทุ่งสง 0-7547-9150
145 โรงเรียนวัดนิคมคีรี เขาขาว ทุ่งสง
146 โรงเรียนบ้านไสส้าน เขาขาว ทุ่งสง
147 โรงเรียนบ้านเขาตาว เขาขาว ทุ่งสง
148 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม เขาขาว ทุ่งสง 0-7545-0035
149 โรงเรียนบ้านหนองท่อม เขาโร ทุ่งสง 075774334
150 โรงเรียนวัดเขาโร เขาโร ทุ่งสง
151 โรงเรียนบ้านวังเต่า เขาโร ทุ่งสง
152 โรงเรียนบ้านหนองปลิง เขาโร ทุ่งสง 0-7536-3465
153 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เขาโร ทุ่งสง 089-2838340
154 โรงเรียนบ้านนาพรุ เขาโร ทุ่งสง 0-75479698
155 โรงเรียนบ้านบ่อปลา กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
156 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
157 โรงเรียนบ้านบางปรน กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
158 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
159 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 0-7540-0012
160 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน กุแหระ ทุ่งใหญ่
161 โรงเรียนราชเวชพิศาล กุแหระ ทุ่งใหญ่
162 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ กุแหระ ทุ่งใหญ่ -
163 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ กุแหระ ทุ่งใหญ่
164 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075450057
165 โรงเรียนวัดควนยูง ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
166 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
167 โรงเรียนบ้านโคกวัด ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075-450-056
168 โรงเรียนบ้านวังหิน ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
169 โรงเรียนวัดขนาน ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
170 โรงเรียนวัดคลังสินธาราม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
171 โรงเรียนวัดใหม่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
172 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
173 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
174 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
175 โรงเรียนบ้านก่องาม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
176 โรงเรียนบ้านบางตะเภา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7536-8677, 0-7545-0055
177 โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
178 โรงเรียนบ้านพอโกบ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
179 โรงเรียนวัดควนสระบัว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
180 โรงเรียนบ้านนาท่อม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
181 โรงเรียนวัดท่ายาง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9217
182 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9237
183 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
184 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
185 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
186 โรงเรียนไกรแก้ว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
187 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ บางรูป ทุ่งใหญ่
188 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม บางรูป ทุ่งใหญ่
189 โรงเรียนบ้านบางรูป บางรูป ทุ่งใหญ่
190 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด บางรูป ทุ่งใหญ่
191 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7548-9192
192 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ปริก ทุ่งใหญ่
193 โรงเรียนบ้านควนลำภู ปริก ทุ่งใหญ่
194 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ปริก ทุ่งใหญ่
195 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ปริก ทุ่งใหญ่
196 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ปริก ทุ่งใหญ่ 075450062
197 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ปริก ทุ่งใหญ่
198 โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปริก ทุ่งใหญ่
199 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ ปริก ทุ่งใหญ่
200 โรงเรียนวัดควน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7547-9354-5
201 โรงเรียนบ้านคลองโอม ทุ่งสง นาบอน
202 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก ทุ่งสง นาบอน
203 โรงเรียนวัดหนองดี ทุ่งสง นาบอน 0-7545-0067
204 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ทุ่งสง นาบอน
205 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ทุ่งสง นาบอน 0-7547-9365
206 โรงเรียนสหมิตรบำรุง นาบอน นาบอน
207 โรงเรียนบ้านคลองจัง (วรรณ - สิงห์อุทิศ) นาบอน นาบอน
208 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาบอน นาบอน
209 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน นาบอน
210 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ นาบอน นาบอน
211 โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน นาบอน
212 โรงเรียนประชาอุทิศ นาบอน นาบอน
213 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ แก้วแสน นาบอน
214 โรงเรียนนาบอน แก้วแสน นาบอน
215 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 แก้วแสน นาบอน
216 โรงเรียนวัดเกาะสระ แก้วแสน นาบอน
217 โรงเรียนบ้านหนองยาง แก้วแสน นาบอน 0-7547-9450
218 โรงเรียนบ้านควนประ บางขัน บางขัน -
219 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บางขัน บางขัน
220 โรงเรียนบ้านปากแพรก บางขัน บางขัน 0-7537-1058
221 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางขัน บางขัน
222 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ บางขัน บางขัน
223 โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย บางขัน บางขัน
224 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนิคม บางขัน 0-7545-0072
225 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน บ้านนิคม บางขัน 0-7547-9838
226 โรงเรียนบ้านนาตำเสา บ้านนิคม บางขัน
227 โรงเรียนสมสรร บ้านนิคม บางขัน
228 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ บ้านลำนาว บางขัน
229 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ บ้านลำนาว บางขัน
230 โรงเรียนวัดลำนาว บ้านลำนาว บางขัน 0-7537-1051
231 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ บ้านลำนาว บางขัน 075-450130
232 โรงเรียนบางขันวิทยา บ้านลำนาว บางขัน
233 โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 บ้านลำนาว บางขัน 075-450074
234 โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ บ้านลำนาว บางขัน
235 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) วังหิน บางขัน
236 โรงเรียนวัดวังหิน วังหิน บางขัน
237 โรงเรียนบ้านหนองเจ วังหิน บางขัน
238 โรงเรียนบ้านสวน วังหิน บางขัน
239 โรงเรียนวัดนางเอื้อย กะทูน พิปูน
240 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง กะทูน พิปูน
241 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 กะทูน พิปูน
242 โรงเรียนวัดปากจัง กะทูน พิปูน
243 โรงเรียนบ้านวังวัว ควนกลาง พิปูน
244 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว ควนกลาง พิปูน
245 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว ควนกลาง พิปูน
246 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ควนกลาง พิปูน
247 โรงเรียนวัดโบราณาราม พิปูน พิปูน
248 โรงเรียนวัดมังคลาราม พิปูน พิปูน 0-7549-9010
249 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง พิปูน พิปูน
250 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา พิปูน พิปูน
251 โรงเรียนวัดยางค้อม ยางค้อม พิปูน
252 โรงเรียนบ้านนาเหนือ ยางค้อม พิปูน
253 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ ยางค้อม พิปูน 0-7535-0696
254 โรงเรียนวัดหน้าเขา เขาพระ พิปูน
255 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เขาพระ พิปูน 075483013
256 โรงเรียนบ้านปากระแนะ เขาพระ พิปูน
257 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ เขาพระ พิปูน
258 โรงเรียนวัดในไร่ เขาพระ พิปูน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ