ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
    เมษายน 2563   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
ปฏิทินกิจกรรม
03 มี.ค. 63
สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
05 มี.ค. 63 ถึง 08 มี.ค. 63
น้องแจนทำใบขับขี่
09 มี.ค. 63 ถึง 11 มี.ค. 63
สอบปลายภาคนักเรียนชั้นประถมศึกษา
12 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63
การสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2,4,5
16 มี.ค. 63
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
งานระบบ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา ฉวาง
2 โรงเรียนพิชัยสิทยธิ์ศึกษา ฉวาง
3 โรงเรียนบ้านคลองขัน กะเปียด ฉวาง
4 โรงเรียนวัดกะเปียด กะเปียด ฉวาง
5 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ กะเปียด ฉวาง 0-7552-0004
6 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ฉวาง ฉวาง 0-7546-6292
7 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ฉวาง ฉวาง 0-7548-1416
8 โรงเรียนวัดวังม่วง ฉวาง ฉวาง
9 โรงเรียนฉวาง ฉวาง ฉวาง
10 โรงเรียนฉวางสงเคราะห์ ฉวาง ฉวาง
11 โรงเรียนวัดควนสูง ฉวาง ฉวาง
12 โรงเรียนอักษรวิทย์ ฉวาง ฉวาง
13 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ฉวาง ฉวาง
14 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ฉวาง ฉวาง
15 โรงเรียนบ้านนาเส โรงเรียนดีประจำตำบลนากะชะ นากะชะ ฉวาง 0-7576-2528
16 โรงเรียนวัดโคกเมรุ นากะชะ ฉวาง
17 โรงเรียนวัดมะเฟือง นากะชะ ฉวาง
18 โรงเรียนวัดนาเขลียง นาเขลียง ฉวาง
19 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม นาเขลียง ฉวาง
20 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ นาแว ฉวาง
21 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นาแว ฉวาง
22 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ นาแว ฉวาง
23 โรงเรียนวัดศิลา นาแว ฉวาง
24 โรงเรียนวัดควนยูง นาแว ฉวาง
25 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ละอาย ฉวาง 0-7536-1614
26 โรงเรียนบ้านเศลาใต้ ละอาย ฉวาง
27 โรงเรียนบ้านโคกยาง ละอาย ฉวาง
28 โรงเรียนบ้านป่าพาด ละอาย ฉวาง 0-7536-1527
29 โรงเรียนบ้านสวนอาย ละอาย ฉวาง
30 โรงเรียนอนุบาลบุญญธิดา ละอาย ฉวาง
31 โรงเรียนวัดมะปรางงาม ละอาย ฉวาง
32 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา หลักช้าง ฉวาง
33 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ห้วยปริก ฉวาง 075-520334
34 โรงเรียนบ้านคลองสาย ห้วยปริก ฉวาง 075450020
35 โรงเรียนบ้านห้วยปริก ห้วยปริก ฉวาง
36 โรงเรียนบ้านกันละ ไม้เรียง ฉวาง
37 โรงเรียนวัดไม้เรียง ไม้เรียง ฉวาง
38 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ไม้เรียง ฉวาง
39 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว ไม้เรียง ฉวาง 0-7540-8271
40 โรงเรียนเจริญมิตร ไม้เรียง ฉวาง
41 โรงเรียนวัดหาดสูง ไม้เรียง ฉวาง 0-7567-1238
42 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ไสหร้า ฉวาง
43 โรงเรียนบ้านควน ไสหร้า ฉวาง 0-7548-1419
44 โรงเรียนเจริญวิทย์ ไสหร้า ฉวาง 075-486737
45 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ไสหร้า ฉวาง
46 โรงเรียนสหวิทยากร ไสหร้า ฉวาง
47 โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ไสหร้า ฉวาง
48 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ไสหร้า ฉวาง
49 โรงเรียนวัดโคกหาด ไสหร้า ฉวาง
50 โรงเรียนวัดควนสะตอ ไสหร้า ฉวาง
51 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ช้างกลาง ช้างกลาง
52 โรงเรียนบ้านคลองกุย ช้างกลาง ช้างกลาง
53 โรงเรียนวัดควนส้าน ช้างกลาง ช้างกลาง
54 โรงเรียนบ้านจันดี ช้างกลาง ช้างกลาง
55 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน ช้างกลาง ช้างกลาง
56 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ช้างกลาง ช้างกลาง
57 โรงเรียนบ้านคลองงา ช้างกลาง ช้างกลาง
58 โรงเรียนบ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง
59 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง
60 โรงเรียนบ้านนา ช้างกลาง ช้างกลาง
61 โรงเรียนจันดีพิทยาคม ช้างกลาง ช้างกลาง
62 โรงเรียนบ้านไทรงาม สวนขัน ช้างกลาง
63 โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ สวนขัน ช้างกลาง
64 โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ สวนขัน ช้างกลาง
65 โรงเรียนวัดสวนขัน สวนขัน ช้างกลาง
66 โรงเรียนบ้านคลองปีก สวนขัน ช้างกลาง
67 โรงเรียนบ้านนาปราน หลักช้าง ช้างกลาง
68 โรงเรียนบ้านควนตม หลักช้าง ช้างกลาง
69 โรงเรียนบ้านหนองเตย หลักช้าง ช้างกลาง
70 โรงเรียนวัดหลักช้าง หลักช้าง ช้างกลาง
71 โรงเรียนพึ่งตนเอง หลักช้าง ช้างกลาง
72 โรงเรียนวัดจันดี หลักช้าง ช้างกลาง
73 โรงเรียนจุฑาวิทย์ ถ้ำพรรณรา
74 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง คลองเส ถ้ำพรรณรา
75 โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง คลองเส ถ้ำพรรณรา
76 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
77 โรงเรียนบ้านพรุวง ดุสิต ถ้ำพรรณรา
78 โรงเรียนพรรณราชลเขต ดุสิต ถ้ำพรรณรา
79 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์งาม ดุสิต ถ้ำพรรณรา
80 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
81 โรงเรียนวัดสวนพิกุล ดุสิต ถ้ำพรรณรา
82 โรงเรียนบ้านนาพา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
83 โรงเรียนบ้านวังตลับ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
84 โรงเรียนบ้านปลายรา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
85 โรงเรียนวัดปากท่าซอง ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
86 โรงเรียนวัดควนกอ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
87 โรงเรียนบ้านปลายเส ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
88 โรงเรียนวัดกะโสม กะปาง ทุ่งสง 0-7547-9612
89 โรงเรียนบ้านคลองตูก กะปาง ทุ่งสง
90 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กะปาง ทุ่งสง 0-7528-6115
91 โรงเรียนอนุบาลคำหง กะปาง ทุ่งสง
92 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้มค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กะปาง ทุ่งสง
93 โรงเรียนอนุบาลคำแหง กะปาง ทุ่งสง
94 โรงเรียนบ้านพูน กะปาง ทุ่งสง
95 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ควนกรด ทุ่งสง
96 โรงเรียนบ้านหน้าเขา ควนกรด ทุ่งสง
97 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ควนกรด ทุ่งสง
98 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ชะมาย ทุ่งสง 0-7541-2375
99 โรงเรียนบ้านพรพรหม ชะมาย ทุ่งสง 0908027993
100 โรงเรียนวัดวังหีบ ชะมาย ทุ่งสง 0 7545 0037
101 โรงเรียนวัดเขากลาย ชะมาย ทุ่งสง
102 โรงเรียนมหาราช ๓ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7541-2892
103 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7577-3275
104 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
105 โรงเรียนบ้านจำปา ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7545-0040
106 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
107 โรงเรียนทุ่งสง ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
108 โรงเรียนมนต์หทัย ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
109 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ที่วัง ทุ่งสง
110 โรงเรียนวัดควนชม ที่วัง ทุ่งสง 0899098898
111 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ที่วัง ทุ่งสง
112 โรงเรียนบ้านชายคลอง ที่วัง ทุ่งสง 0818801236
113 โรงเรียนบ้านวังยวน ที่วัง ทุ่งสง 0-7575-6078
114 โรงเรียนวัดก้างปลา ที่วัง ทุ่งสง 0-75-538-311
115 โรงเรียนวัดศิลาราย นาหลวงเสน ทุ่งสง
116 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ นาหลวงเสน ทุ่งสง
117 โรงเรียนบ้านคอกช้าง นาหลวงเสน ทุ่งสง
118 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง นาหลวงเสน ทุ่งสง
119 โรงเรียนบ้านเกาะปราง นาโพธิ์ ทุ่งสง
120 โรงเรียนบ้านบนควน นาโพธิ์ ทุ่งสง 075755369
121 โรงเรียนบ้านเกาะยวน นาโพธิ์ ทุ่งสง
122 โรงเรียนบ้านวังยาว นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7547-9519
123 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
124 โรงเรียนบ้านบ่อมอง นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7547-9626
125 โรงเรียนวัดวังขรี นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
126 โรงเรียนบ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง
127 โรงเรียนบ้านน้ำตก น้ำตก ทุ่งสง
128 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด น้ำตก ทุ่งสง
129 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
130 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้ม ปากแพรก ทุ่งสง
131 โรงเรียนเสริมปัญญา ปากแพรก ทุ่งสง
132 โรงเรียนรัตนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
133 โรงเรียนเจริญวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
134 โรงเรียนกาญจนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
135 โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง
136 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง
137 โรงเรียนบ้านคลองขุด หนองหงส์ ทุ่งสง 075302043
138 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7532-8497
139 โรงเรียนบ้านนาป่าประชาสรรค์ หนองหงส์ ทุ่งสง
140 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7541-2030
141 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม เขาขาว ทุ่งสง 0-7545-0035
142 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เขาขาว ทุ่งสง 0-7547-9150
143 โรงเรียนวัดนิคมคีรี เขาขาว ทุ่งสง
144 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ เขาขาว ทุ่งสง
145 โรงเรียนบ้านเขาตาว เขาขาว ทุ่งสง
146 โรงเรียนแสงทองวิทยานุสรณ์ เขาขาว ทุ่งสง
147 โรงเรียนบ้านไสส้าน เขาขาว ทุ่งสง
148 โรงเรียนบ้านหนองปลิง เขาโร ทุ่งสง 0-7536-3465
149 โรงเรียนวัดเขาโร เขาโร ทุ่งสง
150 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เขาโร ทุ่งสง 089-283-8340
151 โรงเรียนบ้านวังเต่า เขาโร ทุ่งสง
152 โรงเรียนบ้านนาพรุ เขาโร ทุ่งสง 0-75479698
153 โรงเรียนบ้านหนองท่อม เขาโร ทุ่งสง 075774334
154 โรงเรียนบ้านบ่อปลา กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
155 โรงเรียนบ้านบางปรน กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
156 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
157 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 0-7540-0012
158 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
159 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน กุแหระ ทุ่งใหญ่
160 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ กุแหระ ทุ่งใหญ่
161 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ กุแหระ ทุ่งใหญ่ -
162 โรงเรียนราชเวชพิศาล กุแหระ ทุ่งใหญ่
163 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
164 โรงเรียนวัดควนยูง ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
165 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075450057
166 โรงเรียนบ้านโคกวัด ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075-450-056
167 โรงเรียนบ้านวังหิน ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
168 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
169 โรงเรียนวัดใหม่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
170 โรงเรียนวัดขนาน ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
171 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
172 โรงเรียนวัดคลังสินธาราม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
173 โรงเรียนบ้านก่องาม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
174 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
175 โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
176 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
177 โรงเรียนวัดท่ายาง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9217
178 โรงเรียนวัดควนสระบัว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
179 โรงเรียนบ้านนาท่อม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
180 โรงเรียนบ้านพอโกบ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
181 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9237
182 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
183 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
184 โรงเรียนไกรแก้ว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
185 โรงเรียนบ้านบางตะเภา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7536-8677, 0-7545-0055
186 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ บางรูป ทุ่งใหญ่
187 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด บางรูป ทุ่งใหญ่
188 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม บางรูป ทุ่งใหญ่
189 โรงเรียนบ้านบางรูป บางรูป ทุ่งใหญ่
190 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ปริก ทุ่งใหญ่
191 โรงเรียนวัดควน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7547-9354-5
192 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ปริก ทุ่งใหญ่
193 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ปริก ทุ่งใหญ่
194 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ ปริก ทุ่งใหญ่
195 โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปริก ทุ่งใหญ่
196 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7548-9192
197 โรงเรียนบ้านควนลำภู ปริก ทุ่งใหญ่
198 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ปริก ทุ่งใหญ่
199 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ปริก ทุ่งใหญ่ 075450062
200 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก ทุ่งสง นาบอน
201 โรงเรียนบ้านคลองโอม ทุ่งสง นาบอน
202 โรงเรียนวัดหนองดี ทุ่งสง นาบอน 0-7545-0067
203 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ทุ่งสง นาบอน 0-7547-9365
204 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ทุ่งสง นาบอน
205 โรงเรียนสหมิตรบำรุง นาบอน นาบอน
206 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน นาบอน
207 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาบอน นาบอน
208 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ นาบอน นาบอน
209 โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน นาบอน
210 โรงเรียนบ้านคลองจัง (วรรณ - สิงห์อุทิศ) นาบอน นาบอน
211 โรงเรียนประชาอุทิศ นาบอน นาบอน
212 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 แก้วแสน นาบอน
213 โรงเรียนวัดเกาะสระ แก้วแสน นาบอน
214 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ แก้วแสน นาบอน
215 โรงเรียนนาบอน แก้วแสน นาบอน
216 โรงเรียนบ้านหนองยาง แก้วแสน นาบอน 0-7547-9450
217 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ บางขัน บางขัน
218 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางขัน บางขัน
219 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บางขัน บางขัน
220 โรงเรียนบ้านปากแพรก บางขัน บางขัน 0-7537-1058
221 โรงเรียนบ้านควนประ บางขัน บางขัน -
222 โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย บางขัน บางขัน
223 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน บ้านนิคม บางขัน 0-7547-9838
224 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนิคม บางขัน 0-7545-0072
225 โรงเรียนสมสรร บ้านนิคม บางขัน
226 โรงเรียนบ้านนาตำเสา บ้านนิคม บางขัน
227 โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ บ้านลำนาว บางขัน
228 โรงเรียนบางขันวิทยา บ้านลำนาว บางขัน
229 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ บ้านลำนาว บางขัน
230 โรงเรียนวัดลำนาว บ้านลำนาว บางขัน 0-7537-1051
231 โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 บ้านลำนาว บางขัน 075-450074
232 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ บ้านลำนาว บางขัน 075-450130
233 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ บ้านลำนาว บางขัน
234 โรงเรียนบ้านหนองเจ วังหิน บางขัน
235 โรงเรียนบ้านสวน วังหิน บางขัน
236 โรงเรียนวัดวังหิน วังหิน บางขัน
237 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) วังหิน บางขัน
238 โรงเรียนวัดปากจัง กะทูน พิปูน
239 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 กะทูน พิปูน
240 โรงเรียนวัดนางเอื้อย กะทูน พิปูน
241 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง กะทูน พิปูน
242 โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ควนกลาง พิปูน
243 โรงเรียนบ้านวังวัว ควนกลาง พิปูน
244 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว ควนกลาง พิปูน
245 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว ควนกลาง พิปูน
246 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา พิปูน พิปูน
247 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง พิปูน พิปูน
248 โรงเรียนวัดโบราณาราม พิปูน พิปูน
249 โรงเรียนวัดมังคลาราม พิปูน พิปูน 0-7549-9010
250 โรงเรียนบ้านนาเหนือ ยางค้อม พิปูน
251 โรงเรียนวัดยางค้อม ยางค้อม พิปูน
252 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ ยางค้อม พิปูน 0-7535-0696
253 โรงเรียนวัดหน้าเขา เขาพระ พิปูน
254 โรงเรียนบ้านปากระแนะ เขาพระ พิปูน
255 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เขาพระ พิปูน 075483013
256 โรงเรียนวัดในไร่ เขาพระ พิปูน
257 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ เขาพระ พิปูน