ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวภัสมล ตุ้งติก
ครูผู้ช่วย

นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0