ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวจรรยา เชี่ยววิทย์
บุคลากรคณิตศาสตร์