ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวจรรยา เชี่ยววิทย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น

นายกิตติพิชญ์ โนนเสนา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1