ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวจรรยา เชี่ยววิทย์
บุคลากรคณิตศาสตร์