ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมบูรณ์ ชนะคช
ครู คศ.3

นายบุญสด บุญเกิด
ครูทรงคุณค่าของแผ่นดิน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจรรยา เชี่ยววิทย์
บุคลากรคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางฐิริญญา พรหมศร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1