ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจมาศ สมมาตร
ครูอัตราจ้าง