ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวเบญจมาศ สมมาตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1