ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ที่จังหวัดพัทลุง (อ่าน 615) 22 พ.ย. 56
ประชุมคณะครู ภาคเรียนที่ 2 / 2556 (อ่าน 577) 17 พ.ย. 56
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยว่าที่ร้อย (อ่าน 623) 04 พ.ย. 56
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2556 (อ่าน 732) 04 พ.ย. 56
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานบุคลากรทางก (อ่าน 695) 04 พ.ย. 56
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (อ่าน 669) 04 พ.ย. 56
งานรัฐพิธีข้อความคำนึงในการแต่งชุดเครื่องแบบปกติขาว (อ่าน 5774) 03 พ.ย. 56
บริษัท P&A มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 609) 25 ก.ย. 56
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้ากฐินพระราชทาน ทอดที่วัดทุ่งควาย (อ่าน 1465) 31 ส.ค. 56
เตรียมสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 (อ่าน 559) 29 ส.ค. 56
ศึกษาดูงาน (อ่าน 696) 29 ส.ค. 56
สพป.นศ.2 ขยายเครือข่ายโรงเรียนภัยพิบัติทางธรรมชาติ พร้อมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยร่วมกันจัดทำแผนแ (อ่าน 722) 02 ส.ค. 56
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดกิจกรรมมอบวูดแบดจ์ 2 ท่อนและ 3 ท่อนแก่ผู้บริ (อ่าน 1087) 02 ส.ค. 56
สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่นครศรีฯ เขต 2 จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อปรับปรุงและพัฒนาค่ายลูกเสือ เพิ่มพื้น (อ่าน 712) 08 ก.ค. 56
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 56 (อ่าน 700) 03 ก.ค. 56
โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 ได้ที่ 2 และ โรงเรียนบ้านหนองเจ ได้ที่3 ระดับจังหวัด (อ่าน 1134) 26 มิ.ย. 56
สพป.นศ.2 จัดกิจกรรม เสริมสร้างระเบียบวินัย ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 861) 14 มิ.ย. 56
สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่นครศรีฯ เขต 2 จัดสร้างศาลและจัดพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหม ณ ค่ายลูกเสือสำโรง เพ (อ่าน 880) 12 มิ.ย. 56
ผอ.สพป.นศ.2 ให้นโยบายในการดำเนินการพัฒนาจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน กลุ่ม หน่วย ในสังกัด (อ่าน 871) 10 มิ.ย. 56
สพป.นศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ Thai School Lunch ระบบอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (อ่าน 824) 28 พ.ค. 56
ยินดีกับคุณครูพนมวรรณ แก้วมาก ที่เลื่อนวิทยฐานะเป็นครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อ่าน 662) 10 พ.ค. 56
26 เมษายน 2556 พิธีปิดการฝึกอบรม (อ่าน 813) 30 เม.ย. 56
นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ ประธานการชุมนุมรอบกองไฟ ในการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู (อ่าน 854) 30 เม.ย. 56
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น วันที่ 25 เม.ย.56 (อ่าน 696) 30 เม.ย. 56
นางพรรณี สกุณา ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม BTC.สำรองขั้นความรู้เบื้องต้น (อ่าน 790) 30 เม.ย. 56
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ (อ่าน 820) 30 เม.ย. 56
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นคว (อ่าน 893) 27 เม.ย. 56
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดกิจกรรม "รดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต (อ่าน 671) 15 เม.ย. 56
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ (B.T.C) ขั้นความรู้เบื้องต้น วันที่ 5 เมษายน 2556 (อ่าน 934) 09 เม.ย. 56
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ (B.T.C) ขั้นความรู้เบื้องต้น วันที่ 4 เมษายน 2556 (อ่าน 1213) 09 เม.ย. 56
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ส่งทีมงานวิทยากรช่วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษนครศรีธรรมราช เขต 2 (อ่าน 671) 08 เม.ย. 56
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้นให้กับข้าราชการครู บุคลากรท (อ่าน 1541) 08 เม.ย. 56
สพป.นศ.2 จัดทำโครงการบันทึกตกลงร่วมมือการดำเนินงานโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน (อ่าน 953) 16 มี.ค. 56
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โรงเรียนดีมีมาตรฐาน และสะอาดสมชื่อ (อ่าน 1310) 08 มี.ค. 56
ยินดีกับรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รามคำแหง คุณสุรสิทธิ์ โนนเสนา (น้องชาย ผอ.สุริยา โนนเสนา) (อ่าน 727) 07 มี.ค. 56
นายจรินทร์ รักษ์นุ้ย รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 รก. ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 รับมอบหนังสือเรียน อุปกรณ์กีฬา และเ (อ่าน 810) 24 ก.พ. 56
ประชุมคณะวิทยากรลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 783) 23 ก.พ. 56
28 มกราคม 2556 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับโล่เกียรติยศ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น (อ่าน 816) 29 ม.ค. 56
16 มกราคม 2556 คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับรางวัลเกียรติยศครูดีเด่นและหนึ่งแสนครูดี (อ่าน 801) 16 ม.ค. 56
นายนบ อักษรนำ กรรมการสถานศึกษาสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน และต้องการสร้างอาคารเรียนอนุบาล งบ 600,000 บาท (อ่าน 853) 11 ม.ค. 56