ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน ณ. ศาลาประชาคม เทศบาล เมืองทุ่งสง (อ่าน 991) 11 ส.ค. 58
งานวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน ณ. ศาลาวัดทุ่งควาย ร่วมกับ พี่น้องลูกเสือชาวบ้านตำบลเขาโร บางขัน (อ่าน 779) 11 ส.ค. 58
ภาพประทับใจ (อ่าน 658) 11 ส.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมเป็นกองเชียร์กับโรงเรียนบ้านหนองปลิง กีฬาทุ่งสงเกมส์ 58 (อ่าน 1176) 31 ก.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ขอขอบพระคุณ คุณอุทัย เศวตพงศ์ และ น้องอ้อย คุณกัลยา จินดาพงศ์ (อ่าน 853) 27 ก.ค. 58
ร่วมกิจกรรมขบวนพาเหรด ในนาม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ในการแข่งขันกรีฬาอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 14 (อ่าน 929) 27 ก.ค. 58
ศึกษานิเทศ อาจารย์เรวดี พลายชุม ศน.สพป.นศ. 2 มาติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการการอ่านการเขียนของนักเ (อ่าน 709) 24 ก.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา พัฒนาหลักสูตรการสร้างโรงเรียนแห่งความสุข (อ่าน 599) 23 ก.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาประเมินสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 1122) 19 ก.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน (อ่าน 804) 18 ก.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาตำบลเขาโร ที่โรงเรียนบ้านวังเต่า (อ่าน 1227) 18 ก.ค. 58
ยินดีกับทุกท่าน (อ่าน 650) 10 ก.ค. 58
การเตรียมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 2059) 10 ก.ค. 58
นายนบ อักษรนำ รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 609) 09 ก.ค. 58
2 ผู้นำทางการศึกษาและทางด้านลูกเสือ ตัวจริงเสียงจริง ผอ.สันติ แสงระวี และ ผอ.พิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี (อ่าน 750) 09 ก.ค. 58
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 978) 09 ก.ค. 58
นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ ประธานรุ่น A.L.T.C รุ่น 782 นำคณะทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมบันเทิเชิงลูกเสื (อ่าน 727) 09 ก.ค. 58
พ.ต.อ.นิคม พลประสิทธิ์ ผกก.ตชด.42 ร่วมเป็นเกียรติในวันเกียรติยศ บันเทิงเชิงลูกเสือ (อ่าน 932) 08 ก.ค. 58
ผอ.พิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ผอ.สช.ยะลา ร่วมเป็นประธานพิธีมอบเกียรติคุณบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนโรงเรียน (อ่าน 1057) 08 ก.ค. 58
ผอ.สันติ แสงระวี ผอ.สพป.นศ.2 และ ผอ.พิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี มอบเกียรติบัตรแก่ผู้อุทิศตนวงการลูกเสือ (อ่าน 972) 08 ก.ค. 58
นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธี มอบวุฒิบัตรการผ่านการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน (อ่าน 1117) 08 ก.ค. 58
นายสุชาติพงศ์ ทรงทอง ประธานศูนย์เครือข่ายจตุภูมิทุ่งสง นำคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน (อ่าน 846) 08 ก.ค. 58
นางอาภรณ์ พัวพันธ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ประธานงานพิธีทางด้านศาสนาภาคเช้าบันเทิงเชิงลูกเสือ (อ่าน 598) 08 ก.ค. 58
นางอาภรณ์ พัวพันธ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ประธานงานพิธีทางด้านศาสนาภาคเช้าบันเทิงเชิงลูกเสือ (อ่าน 730) 08 ก.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่ครูลูกเสือ บันเทิงเชิงลูกเสือ ครั้งที่ 3 3 ก (อ่าน 595) 08 ก.ค. 58
ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 นำทีมงานวิทยากรลูกเสือ ร่วมกิจกรรมบันเทิงเชิงลูกเสือ (อ่าน 957) 08 ก.ค. 58
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 (อ่าน 1032) 29 พ.ค. 58
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 วันภาคภูมิใจของเพื่อนพ้องน้องพี่ (อ่าน 927) 26 พ.ค. 58
นายนบ อักษรนำ รับเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการศึกษาดีเด่น (อ่าน 594) 01 ก.พ. 58
ยินดีกับคุณครูวรรณา เลียบวงศ์ รับเกียรติบัตรครูผู้สอนส่งผลให้ NT สูงกว่าระดับประเทศ 2 ปีติดต่อกัน (อ่าน 648) 01 ก.พ. 58
ยินดีกับ คุณครูเบญจรัตน์ ศรีปาน ได้รับการประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน (อ่าน 821) 01 ก.พ. 58
ยินดีกับ คุณครูประนอม บุญสิทธิ์ ได้รับการคัดเลือกรับเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทคร (อ่าน 620) 01 ก.พ. 58
นายสมศักดิ์ ศรีปาน ประธานคณะกรรมการทอดผ้าป่าการศึกษาพัฒนาโรงเรียน (อ่าน 718) 01 ก.พ. 58
นายนบ อักษรนำ บริจาคเงินให้โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จำนวน 200,000 บาท (อ่าน 598) 01 ก.พ. 58
ประชุมเตรียมการนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศาสนา (อ่าน 687) 27 ม.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 617) 27 ม.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด (อ่าน 612) 27 ม.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด (อ่าน 575) 27 ม.ค. 58
ผอ.สุริยา โนนเสนา เดินทางไปรับโล่รางวัลสำนักงานลูกเสือดีเด่น ที่โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 733) 22 ธ.ค. 56
ผู้บริหารการศึกษา ผูู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะครูและเจ้าหน้าที่ สพป.นศ.๒ ร่วมเฉลิมพระเ (อ่าน 585) 06 ธ.ค. 56