ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษาขนาดเล็ก (อ่าน 1691) 11 พ.ย. 58
คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ทำบุญทอดกฐินที่วัดทุ่งควาย (อ่าน 745) 07 พ.ย. 58
ประเมินโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี2557 (อ่าน 1044) 07 พ.ย. 58
คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (อ่าน 838) 07 พ.ย. 58
เตรียมประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด (อ่าน 612) 04 พ.ย. 58
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (อ่าน 924) 04 พ.ย. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาเตรียมประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด (อ่าน 637) 03 พ.ย. 58
วันที่ 9 ตุลาคม 2558 นางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้กำกั (อ่าน 965) 03 พ.ย. 58
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ ว.13/2556 (อ่าน 616) 29 ต.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ในโครงการคัดเลือกนักเรียนสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ (อ่าน 794) 27 ต.ค. 58
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน รกน.2 /หัวหน้างานบริหารงานทั่ (อ่าน 616) 27 ต.ค. 58
นางนิรมล โนนเสนา เป็นตัวแทนในนามโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น (อ่าน 1283) 17 ต.ค. 58
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน รกน.2 /หัวหน้างานบริหารงานทั่ (อ่าน 711) 17 ต.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ส่งบุคลากรอบรมผู้กำกับลูกเสือ A.T.C.สามัญ (อ่าน 1019) 17 ต.ค. 58
ระเบียบการวัดและประเมินผล โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 640) 16 ต.ค. 58
รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น (อ่าน 1672) 14 ต.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้ 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง งานวิชาการ สพป.นศ.2 (อ่าน 777) 03 ต.ค. 58
ประชุมคณะครูเตรียมความพร้อมโรงเรียนพระราชทาน (อ่าน 644) 03 ต.ค. 58
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบเงิน 50,000 บาท (อ่าน 690) 21 ก.ย. 58
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษา (อ่าน 667) 21 ก.ย. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ. (อ่าน 1111) 09 ก.ย. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับรางวัลเกียรติบัตร โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเด่น (อ่าน 1415) 09 ก.ย. 58
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน อบรม พสน. (อ่าน 724) 05 ก.ย. 58
นางวราภรณ์ ไชยรัตน์ พร้อม นางลดาวัลย์ บุญชนะ อบรมครูภาษาอังกฤษ เพื่อปรับกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียน (อ่าน 584) 05 ก.ย. 58
เตรียมประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นปีที่ 2 (อ่าน 802) 04 ก.ย. 58
นายโชคดี ไชยรัตน์ และนางสาวเบญจรัตน์ ศรีปาน นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมสภานักเรียนที่องค์การบริหารส่วน (อ่าน 728) 22 ส.ค. 58
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการสร้างโรงเร (อ่าน 568) 22 ส.ค. 58
ดร.บดินทร์ ธรรมสังวาลย์ ,นางอาภรณ์ พัวพันธ์ รอง.ผอ.สพป.นศ.2ร่วมฟังและร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมการสร้า (อ่าน 910) 21 ส.ค. 58
โรงเรียนแห่งความสุข (อ่าน 708) 18 ส.ค. 58
นางสาวอัจฉรา โนนเสนา ครูศูนย์พิริยานาวิน เป็นตัวแทนของ ตระกูล โนนเสนา ร่วมรับเสด็จ (อ่าน 661) 16 ส.ค. 58
นายโชคดี ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมกิจกรรม Bike for mom (อ่าน 748) 16 ส.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เตรียมพร้อมในการประเมินโรงเรียนต้นแบบสุขภาพ ของ สพฐ (อ่าน 690) 14 ส.ค. 58
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ (อ่าน 563) 14 ส.ค. 58
วันแม่แห่งชาติโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเ (อ่าน 489) 14 ส.ค. 58
ภาพประทับใจ (อ่าน 616) 11 ส.ค. 58
งานวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน ณ. ศาลาวัดทุ่งควาย ร่วมกับ พี่น้องลูกเสือชาวบ้านตำบลเขาโร บางขัน (อ่าน 724) 11 ส.ค. 58
งานวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน ณ. ศาลาประชาคม เทศบาล เมืองทุ่งสง (อ่าน 935) 11 ส.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมเป็นกองเชียร์กับโรงเรียนบ้านหนองปลิง กีฬาทุ่งสงเกมส์ 58 (อ่าน 1097) 31 ก.ค. 58
ร่วมกิจกรรมขบวนพาเหรด ในนาม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ในการแข่งขันกรีฬาอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 14 (อ่าน 873) 27 ก.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ขอขอบพระคุณ คุณอุทัย เศวตพงศ์ และ น้องอ้อย คุณกัลยา จินดาพงศ์ (อ่าน 804) 27 ก.ค. 58