ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูน้องใหม่กับการฟื้นฟูโรงเรียน นางสาวเบญจมาศ สมมาตร ครูน้องใหม่กับการรับภารกิจฟื้นฟูโรงเรียน (อ่าน 748) 19 พ.ค. 59
ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.นศ.2 มอบแจกันดอกไม้กับโรงเรียนพระราชทาน (อ่าน 681) 19 พ.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา เป็นประธานในการชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือชาวบ้านตำบลเขาโร (อ่าน 617) 11 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เปิดพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 618) 07 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาประชุมคณะครูเพื่อ เตรียมพร้อมกับในภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 583) 02 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เตรียมพร้อมกับในภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 594) 26 เม.ย. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เตรียมพร้อมกับในภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 588) 26 เม.ย. 59
ผอ.สุริยา โนนเสนา เดินทางอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชน สพฐ (อ่าน 577) 26 เม.ย. 59
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น (อ่าน 670) 13 เม.ย. 59
นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พบพี่น้องชาวบ้านทุ่งควาย (อ่าน 718) 09 เม.ย. 59
นายโชคดี ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นำนักเรียนร่วมกิจกรรม สานฝันเด็กใต้ไปท (อ่าน 666) 09 เม.ย. 59
นายสุริยา โนนเสนา เป็น ผอ.ฝึกผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง ที่ค่ายลูกเสือสำโรง (อ่าน 705) 05 เม.ย. 59
นายสุริยา โนนเสนา เป็น ผอ.ฝึกผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง ที่ค่ายลูกเสือสำโรง (อ่าน 603) 05 เม.ย. 59
พระราชทานเพลิงศพ นายคำภา โนนเสนา พ่อของ ผอ.สุริยา โนนเสนา (อ่าน 746) 09 มี.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา เดินทางไปสำนักพระราชวังเพื่อขอพระราชทานเพลิงศพ นายคำภา โนนเสนา (อ่าน 1365) 08 มี.ค. 59
วันที่ 5 มีนาคม 2559 พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นายคำภา โนนเสนา บิดา ผอ.สุริยา โนนเสนา (อ่าน 841) 08 มี.ค. 59
ออกแนะแนวเรียนต่อที่โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย (อ่าน 736) 24 ก.พ. 59
ฤดูกาลค่ายลูกเสือ ทำอย่างไรกับการพัฒนาลูกศิษย์อย่างยั่งยืน (อ่าน 600) 12 ก.พ. 59
เยี่ยมให้กำลังใจ คุณครูธรรมรัตน์ ศรีชัย และ คุณสมศักดิ์ ศรีปาน (อ่าน 714) 08 ก.พ. 59
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน (อ่าน 670) 08 ก.พ. 59
ต้อนรับ ผศ.ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์ ดร.ประหยัด ภูมิโคกรักษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อ่าน 1124) 08 ก.พ. 59
ประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี (อ่าน 1014) 01 ก.พ. 59
นายสุริยา โนนเสนา อบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 762) 01 ก.พ. 59
ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษาขนาดเล็ก (อ่าน 642) 31 ม.ค. 59
16 มกราคม 2559 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมกิจกรรมงานวันครูที่โรงเรียนทุ่งสง (อ่าน 822) 17 ม.ค. 59
17 มกราคม 2559 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาโรงเรียน (อ่าน 771) 17 ม.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร (อ่าน 883) 09 ม.ค. 59
ยินดีกับครูสมบูรณ์ ชนะคช ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ประจำปี 2557 (อ่าน 1009) 06 ม.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สพป.นศ.2 (อ่าน 802) 06 ม.ค. 59
ขอขอบพระคุณ อาจารย์สมศักดิ์ ผลอ่อน (อ่าน 637) 04 ม.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (อ่าน 660) 24 ธ.ค. 58
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2559 (อ่าน 762) 23 ธ.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เตรียมประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด (อ่าน 715) 23 ธ.ค. 58
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 779) 17 ธ.ค. 58
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นำเสนอผลงาน Obec Awards ด้านการบริหารจั (อ่าน 973) 15 ธ.ค. 58
นำเสนอผลงาน Obec Awards ผอ.สุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 856) 12 ธ.ค. 58
กิจกรรม BIKE FOR DAD ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 775) 11 ธ.ค. 58
ผลงานรางวัลระดับชาติโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 1039) 09 ธ.ค. 58
คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ส่งครูกนกวรรณ ศรีคำจักร ไปโรงเรียนบ้านไสยูงปัก และศึกษาดูงานห้อง (อ่าน 850) 04 ธ.ค. 58
คณะครูและบุคลากรลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อบรมการพัฒนาคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรี (อ่าน 756) 04 ธ.ค. 58