ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แวะเยี่ยมศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ (อ่าน 690) 02 ส.ค. 59
คณะครูและบุคลากรลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ (อ่าน 485) 02 ส.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา เข้าเฝ้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน (อ่าน 586) 02 ส.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 556) 02 ส.ค. 59
สาวสวยโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ในงานกีฬา อบต.เขโรเกมส์ ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 561) 19 ก.ค. 59
การแข่งขันกีฬา อบต.เขาโรเกมส์ ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 568) 19 ก.ค. 59
พี่น้องลูกเสือชาวบ้านแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเขาโรเกมส์ (อ่าน 522) 19 ก.ค. 59
ขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬา อบต.เขาโรเกมส์ ครั้ง 8 ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 781) 19 ก.ค. 59
ร่วมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 (อ่าน 538) 15 ก.ค. 59
เขาโรเกมส์ ครั้งที่ 8 (อ่าน 554) 15 ก.ค. 59
ชื่นชมยินดีกับการเดินถึงจุดหมายในชีวิตอย่างงดงาม ผอ.เฉลิมศรี กุลหินตั้ง ผอ.กลุ่มส่งเสริม สพป.ชย.1 (อ่าน 540) 11 ก.ค. 59
ด.ต.อาคม สมนึก ประธานสถาบันการเงินบ้านวังไทร ออกรับบริการออมทรัพย์นักเรียน (อ่าน 530) 07 ก.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 1 กรกฎาคม 2559 (อ่าน 476) 07 ก.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา เป็นคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ (อ่าน 507) 03 ก.ค. 59
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 503) 03 ก.ค. 59
เตรียมพัฒนานักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี 2559 (อ่าน 482) 27 มิ.ย. 59
นางวราภรณ์ ไชยรัตน์ นำนักเรียนเข้าแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (อ่าน 744) 27 มิ.ย. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นำโดยนายสมพงษ์ แสงศรี ประธานคณะกรรมการ แ (อ่าน 553) 16 มิ.ย. 59
คณะกรรมการ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. (อ่าน 648) 16 มิ.ย. 59
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 752) 16 มิ.ย. 59
นายสมพงษ์ แสงศรี ประธานคณะกรรมการ และนางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ ,นางสาวสิริมา ขาวมาก พร้อมด้วยคณะผู้บริ (อ่าน 653) 14 มิ.ย. 59
นางเรวดี พลายชุม ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 ออกนิเทศติดตามการอ่านออกเขียนไม่ได้ชั้น ป.1 (อ่าน 552) 13 มิ.ย. 59
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 502) 10 มิ.ย. 59
นายสุริยา โนนเสนา จัดรายการ เสมาปริทัศน์ สพป.นศ. 2 สื่อสารการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 97.00 Mhz (อ่าน 542) 07 มิ.ย. 59
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา ประธานการประกวดระเบียบแถว (อ่าน 564) 07 มิ.ย. 59
นางประนอม บุญสิทธิ์ หัวหน้าบรรณารักษ์ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับมอบหนังสือจากอำเภอทุ่งสง (อ่าน 576) 03 มิ.ย. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับนโยบาย ผอ. ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ (อ่าน 573) 03 มิ.ย. 59
นักเรียนปีการศึกษา 2559 (อ่าน 523) 31 พ.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 530) 30 พ.ค. 59
ผลงานดีเด่นโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 515) 27 พ.ค. 59
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 572) 27 พ.ค. 59
รับและร่วมกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (อ่าน 620) 26 พ.ค. 59
เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 กับโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 559) 26 พ.ค. 59
ร่วมแสดงความยินดี กับโรงเรียนพระราชทาน (อ่าน 522) 24 พ.ค. 59
ครูน้องใหม่กับการฟื้นฟูโรงเรียน นางสาวเบญจมาศ สมมาตร ครูน้องใหม่กับการรับภารกิจฟื้นฟูโรงเรียน (อ่าน 701) 19 พ.ค. 59
ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.นศ.2 มอบแจกันดอกไม้กับโรงเรียนพระราชทาน (อ่าน 621) 19 พ.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา เป็นประธานในการชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือชาวบ้านตำบลเขาโร (อ่าน 561) 11 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เปิดพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 572) 07 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาประชุมคณะครูเพื่อ เตรียมพร้อมกับในภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 535) 02 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เตรียมพร้อมกับในภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 552) 26 เม.ย. 59