ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) (อ่าน 654) 06 พ.ย. 59
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ พร้อมคณะครูตกแต่งหน้าโรงเรียนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี (อ่าน 489) 30 ต.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา ร่วมกิจกรรมงานบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกฏ (อ่าน 676) 30 ต.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 451) 28 ต.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เป็นสถานที่ประเมินขั้นที่ 5 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (อ่าน 504) 28 ต.ค. 59
องค์ประกอบที่ 1 ด้านลูกเสือ (อ่าน 466) 15 ต.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา และคณะครูเตรียมผลงานเพื่อการศึกษาดูงานของ สพป.สงขลา เขต 1 (อ่าน 476) 15 ต.ค. 59
ผอ.สุริยา โนนเสนา เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบลุกเสือ อำเภอบางขัน สังวาลย์วิท7 (อ่าน 490) 09 ต.ค. 59
ผอ.สุริยา โนนเสนา เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบลุกเสือ อำเภอบางขัน (อ่าน 460) 09 ต.ค. 59
รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 (อ่าน 446) 03 ต.ค. 59
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2558 ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก (อ่าน 459) 03 ต.ค. 59
ยินดีกับโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 464) 03 ต.ค. 59
ชื่นชมยินดีกับ คุณครูประนอม บุญสิทธิ์ ในโอกาสที่บุตรชายประสบผลสำเร็จทางด้านการศึกษา (อ่าน 440) 03 ต.ค. 59
เลี้ยงเกษียณ ผอ.สุชล สุวรรณสิทธิ์ ผอ.ร.ร.วัดสวนขัน (อ่าน 456) 29 ก.ย. 59
งานเกษียณคุณครูไมตรี หอมเกตุ และ คุณครูสุพร ศักดิ์เศรษฐ (อ่าน 467) 29 ก.ย. 59
ทอดผ้าป่าการศึกษา (อ่าน 480) 29 ก.ย. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ยินดีกับมหาบัณฑิตทั้ง สอง ท่าน (อ่าน 464) 25 ก.ย. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เป็นสถานที่การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 527) 18 ก.ย. 59
ขอบพระคุณ คุณนงลักษณ์ ศรีปาน ที่นำอาหารมาเลี้ยงคณะครู นักเรียน (อ่าน 450) 09 ก.ย. 59
กิจกรรมการทำอาหาร วันนี้ลูกเสือ ของลูกๆชั้น ป.6 นำเสนอส้มตำปลาร้า และส้มตำไทย (อ่าน 495) 07 ก.ย. 59
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานเกษียณอายุราชการคุณครูไมตรี หอมเกตุ และ คุณครูสุพร ศักดิ์เศรษฐ (อ่าน 531) 03 ก.ย. 59
เตรียมประเมินผลงานเชี่ยวชาญ (อ่าน 566) 03 ก.ย. 59
ประชุมเตรียมจัดงานวันเปปิกโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 12 (อ่าน 467) 03 ก.ย. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านสุจริต (อ่าน 554) 31 ส.ค. 59
ชมรมกีฬาโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กระทบไหล่ทีมชาติไทย (อ่าน 506) 26 ส.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอ (อ่าน 509) 26 ส.ค. 59
ยินดีกับโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 457) 26 ส.ค. 59
สนั่นลั่นลือทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช กับการส่งกีฬาเทควันโด ของโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 499) 25 ส.ค. 59
ชนะเลิศ 1 รายการแล้วครับ (อ่าน 453) 24 ส.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจังหวัด (อ่าน 518) 24 ส.ค. 59
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2556-2559 (อ่าน 480) 15 ส.ค. 59
สรุปผลการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (อ่าน 621) 15 ส.ค. 59
11 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะครู (อ่าน 510) 15 ส.ค. 59
คณะครูและบุคลากรลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ ,หนองคาย (อ่าน 471) 09 ส.ค. 59
คณะครูและบุคลากรลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ (อ่าน 502) 09 ส.ค. 59
28 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 505) 09 ส.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จัดรายการเสมาปริทัศน์ สวท.97 mhz (อ่าน 509) 08 ส.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (อ่าน 446) 08 ส.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานลูกเสือเขตพื้นที่ (อ่าน 509) 08 ส.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ศึกษาดูงานศูนย์พีระยา นาวิน มูลนิธิ เขตจต (อ่าน 515) 03 ส.ค. 59