ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามโรงเรียนคุณธรรม และ plc สู่สถานศึกษา (อ่าน 431) 15 ส.ค. 60
เขาโรเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 (อ่าน 383) 15 ส.ค. 60
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ร่วมกับอำเภอทุ่งสง,เทศบาลเมืองทุ่งสงและชมรมลูกเ (อ่าน 371) 02 ส.ค. 60
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งคายพัฒนศึกษา เป็นประธานในพ (อ่าน 432) 02 ส.ค. 60
สโมสรโรตารี่ทุ่งสง มอบระบบน้ำประปาดื่มได้ให้โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 494) 23 ก.ค. 60
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จัดสัมมนาวิทยากร ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕ (อ่าน 449) 23 ก.ค. 60
งานรณรงค์ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่แก่เกษตรกร (อ่าน 454) 19 ก.ค. 60
ยินดีกับเด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ (อ่าน 425) 11 ก.ค. 60
เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ในโอกาสได้เหรียญ (อ่าน 442) 11 ก.ค. 60
กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา แห่เทียนเข้าพรรษา (อ่าน 435) 08 ก.ค. 60
นายสุริยา โนนเสนา มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามรอยพ่อด้วยหัวใจ ปั่นจักรยานปลอดภัย (อ่าน 363) 07 ก.ค. 60
อบรมฟันดี ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (อ่าน 400) 07 ก.ค. 60
กิจกรรมกีฬาสี ทุ่งควายเกมส์ ประจำปี 2560 (อ่าน 400) 06 ก.ค. 60
26 มิถุนายน 2560 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานมอบโล่รางวัลเชิดชู (อ่าน 484) 28 มิ.ย. 60
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 414) 18 มิ.ย. 60
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับมอบชุดนักเรียนจากกาชาดสิรินธร ทุ่งสง (อ่าน 421) 18 มิ.ย. 60
เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ เข้าร่วมการแข่งเทควันโด ที่จังหวัดกระบี่ ได้เหรียญทอง (อ่าน 420) 18 มิ.ย. 60
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 439) 14 มิ.ย. 60
เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ น้องใบเตย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 526) 07 มิ.ย. 60
ประกวดระเบียบแถวระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ (อ่าน 504) 03 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 467) 03 มิ.ย. 60
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเส (อ่าน 534) 26 พ.ค. 60
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา วิทยากรอบรมผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอทุ่งสง (อ่าน 518) 22 พ.ค. 60
คณะครูและบุคลากรลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อบรมการพัฒนาคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรี (อ่าน 452) 22 พ.ค. 60
มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ให้ เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ นักกีฬาเทควันโด โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศ (อ่าน 528) 22 พ.ค. 60
คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2560 (อ่าน 426) 13 พ.ค. 60
นายสุริยา โนนเสนา เป็นวิทยากรอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น ที่ค่ายลูกเสือสำโรง (อ่าน 422) 13 พ.ค. 60
นายสุริยา โนนเสนา เป็นวิทยากรอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง ที่ค่ายลูกเสือสำโรง (อ่าน 375) 13 พ.ค. 60
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อบรมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (อ่าน 538) 13 พ.ค. 60
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ เยี่ยมค่ายการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (อ่าน 417) 23 เม.ย. 60
ผอ.สุริยา โนนเสนา จัดรายการ สวท.97.00 Mh.z รายการเสมาปริทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของ สพป.นศ.2 (อ่าน 430) 17 เม.ย. 60
วันที่ 6-7เมษายน 2560 ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2เป็น ประ (อ่าน 437) 09 เม.ย. 60
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (อ่าน 455) 31 มี.ค. 60
วันที่ 30 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (อ่าน 460) 31 มี.ค. 60
วันที่ 30 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (อ่าน 447) 31 มี.ค. 60
นางประนอม บุญสิทธิ์ นางนิรมล โนนเสนา รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศ (อ่าน 448) 31 มี.ค. 60
เตรียมบริบทประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (อ่าน 479) 13 มี.ค. 60
ประชุมคณะครูเพื่สรุปผลการดำเนินงาน และเตรียมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (อ่าน 501) 13 มี.ค. 60
เยี่ยมอาการป่วยของ อ.สมเกียรติ ชูช่วย ผู้ตรวจการลูกเสือ (อ่าน 481) 13 มี.ค. 60
ผอ.สุริยา โนนเสนา จัดรายการเสมาปริทัศน์ทาง สวท.97.00Mhz (อ่าน 496) 04 มี.ค. 60