ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พันโทบุญเจือ แก้วมาก นำทหารจากค่ายเทพกษัตรีศรีสุนทร พัฒนาโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 945) 27 พ.ค. 54
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด บริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 1012) 21 พ.ค. 54
วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2554 จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนวัดทุ่งควาย) ครบรอบ (อ่าน 728) 19 พ.ค. 54
ประชุมคณะครูและบุคลากร โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา เตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียน (อ่าน 817) 18 พ.ค. 54
นายสุริยา โนนเสนา วิทยากรพิเศษเรือนจำอำเภอทุ่งสง (อ่าน 989) 18 พ.ค. 54
โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา ปรับปรุงระบบการรับสัญญาณดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกล (อ่าน 947) 18 พ.ค. 54
รูปแบบปกสมุดโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 1329) 17 พ.ค. 54
สพป.นศ.2 อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อ่าน 901) 12 พ.ค. 54
ประกาศ รับสมัครครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (อ่าน 869) 06 พ.ค. 54
ฝากการบ้านเขตพื้นที่ประถม เร่งยุบ-รวม รร.ขนาดเล็ก (อ่าน 770) 06 พ.ค. 54
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ (อ่าน 946) 01 พ.ค. 54
เด็กนักเรียนชอบครูเก่ง....ไม่ชอบครูใจร้อน (อ่าน 862) 01 พ.ค. 54
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่ 2 (กนป) (อ่าน 919) 22 เม.ย. 54
ศธ.ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือ (อ่าน 1055) 19 เม.ย. 54
ยินดีกับ นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี อบรม 4 ท่อน ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี (อ่าน 978) 19 เม.ย. 54
โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา ขี้แจง นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (อ่าน 1638) 17 เม.ย. 54
นโยบายนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ (อ่าน 886) 17 เม.ย. 54
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาะการเยี่ยมให้กำลังครู นักเรียน และวางศิลาฤกษ์ (อ่าน 869) 11 เม.ย. 54
สถานการณ์หลังน้ำท่วมโรงเรียนและคณะครูได้สำรวจความเสียหาย (อ่าน 903) 08 เม.ย. 54
100 ปี โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนวัดทุ่งควาย) (อ่าน 729) 07 เม.ย. 54
รายงานการรับนักเรียน ข้อมูลวันที่ 27 มีนาคม 2554 (อ่าน 748) 07 เม.ย. 54
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๑๒๓/๒๕๕๔ (อ่าน 848) 05 เม.ย. 54
เก็บมาฝากจากโรงเรียนเพื่อนบ้านโรงเรียนวัดทุ่งส้าน (อ่าน 945) 31 มี.ค. 54
สถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียน ณ วันที่ 30-31 มีนาคม 2554 (อ่าน 1344) 30 มี.ค. 54
น้ำท่วมโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษาวิกฤติอย่างหนัก 29 มีนาคม 2554 (อ่าน 861) 29 มี.ค. 54
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียน และเยี่ยมประชาชน (อ่าน 718) 29 มี.ค. 54
น้ำท่วมโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (อ่าน 1754) 29 มี.ค. 54
สถานการณ์น้ำไหลท่วมสนามฟุตบอลและท่วมถนนภายในโรงเรียน (อ่าน 921) 26 มี.ค. 54
ด่วน..เลื่อนงานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นวันที่ 24-27 เมษายน 2554 (อ่าน 820) 26 มี.ค. 54
ขอขอบพระคุณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (อ่าน 996) 26 มี.ค. 54
ขอขอบพระคุณอาจารย์กรรณิกา วุฒิสิงห์ชัย อาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา (อ่าน 1366) 10 ก.พ. 54
ขอเชิญชม การแข่งขันฟุตบอลทุ่งควายคัพ ครั้งที่ 2 (อ่าน 826) 31 ม.ค. 54
10 เมษายน 2554 ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหันศิลางาม ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ทุกรุ่น (อ่าน 1071) 11 ม.ค. 54
รับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 945) 02 ม.ค. 54
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 3 ชั้น 2 และชั้น 1 (อ่าน 3213) 01 ม.ค. 54
ยินดีกับ ผอ.สุริยา โนนเสนา ในโอกาสได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น 2 (อ่าน 2283) 29 ธ.ค. 53
3 มิถุนายน 2554 ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนวัดทุ่งควาย)ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโร (อ่าน 1030) 06 ธ.ค. 53