ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (อ่าน 826) 08 ก.ย. 54
ยินดีกับ ผู้อำนวยการวิชาญ ศรีอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด อำเภอทุ่งใหญ่ สพป.นศ.2 (อ่าน 1079) 04 ก.ย. 54
ผอ.สุริยา โนนเสนา รับมอบ Note Book จากพระอาจารย์ไสว ถิระจิตโต และคุณปรีดา ลัวร์ จากประเทศมาเลย์เซ (อ่าน 778) 04 ก.ย. 54
ประชุมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย เดือนมีนาคม-เมษายน (อ่าน 862) 04 ก.ย. 54
เยี่ยมให้กำลังใจ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง ผอ.วินัย รัตนมณี ที่ประสบอุบัติเหตุ (อ่าน 1049) 03 ก.ย. 54
ประชุมศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 6 (อ่าน 692) 03 ก.ย. 54
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ (อ่าน 707) 03 ก.ย. 54
ประกาศสอบราคาจ้าง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบอุทกภัย (อ่าน 789) 03 ก.ย. 54
กีฬาสัมพันธ์ สพป.นศ.1-4 และ สพม.นครศรีธรรมราช-พัทลุง (อ่าน 1051) 30 ส.ค. 54
สพป.นศ.2แถลงข่าวงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7 (อ่าน 1032) 30 ส.ค. 54
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับประเทศ (อ่าน 931) 28 ส.ค. 54
การประเมินคุณภาพการศึกษา จาก สมศ.รอบที่ 3 วันที่ 2 ของการประเมิน (อ่าน 969) 24 ส.ค. 54
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการลดกรดไฮโดรคลอริก (HCI) ของเปลือกลูกตาล (อ่าน 1186) 17 ส.ค. 54
เอกลักษณ์ของผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 782) 13 ส.ค. 54
ประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 6 เตรียมการงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7 (อ่าน 733) 12 ส.ค. 54
บรรยากาศการทำคำรับรองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง (อ่าน 840) 11 ส.ค. 54
สพป.นศ.2 จัดทำคำรับรองปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง (อ่าน 925) 11 ส.ค. 54
ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์ (อ่าน 758) 10 ส.ค. 54
รายชื่อ คณะรัฐมนตรี ชุดใหม่ (อ่าน 962) 09 ส.ค. 54
ยินดีกับโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา และโรงเรียนในตำบลเขาโร ที่ชนะการแข่งขันกรีฑา ทุ่งสงเกมส์ ตบช.ที่ (อ่าน 870) 09 ส.ค. 54
สพป.นศ.2 ทำพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อำเภอช้างกลาง (อ่าน 949) 08 ส.ค. 54
นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ L.T.C. รุ่น 86 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ (อ่าน 1060) 07 ส.ค. 54
ยินดีกับโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา และโรงเรียนในตำบลเขาโร ที่ชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด (อ่าน 1016) 07 ส.ค. 54
โรงเรียนบ้านบนควนชนะเลิศกองเชียร์ ในนาม อบต.นาโพธิ์ ชนะเลิศกองเชียร์สร้างสรรค์ กีฬาทุ่งสงเกมส์ (อ่าน 1652) 07 ส.ค. 54
สพป.นศ.2 ทำพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อำเภอถ้ำพรรณรา (อ่าน 925) 06 ส.ค. 54
สพป.นศ.2 ทำพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อำเภอพิปูน (อ่าน 873) 05 ส.ค. 54
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ทวดพริก รัตนพันธ์ (อ่าน 1002) 04 ส.ค. 54
เก็บตกบรรยากาศงานกีฬาทุ่งสงเกมส์ ครั้งที่ 10 (อ่าน 788) 03 ส.ค. 54
นางบุญเจือ บุญสถิตย์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ครูสอนดี อันดับ 1 ของตำบลเขาโร (อ่าน 909) 31 ก.ค. 54
สพป.นศ.2 ทำพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อำเภอฉวาง (อ่าน 1318) 29 ก.ค. 54
บุคลากรใหม่โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา (พัฒนาภาษาต่างประเทศ) ภาษาจีน นางสาวนัยนา กฐินทิพย์ (อ่าน 918) 25 ก.ค. 54
รับสมัครครู( ตำแหน่งครูจ้างสอนปรับคุณภาพเพื่อรองรับการเตรียมโรงเรียนสู่สากล ) (อ่าน 956) 24 ก.ค. 54
แนะนำบุคลากรใหม่โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 804) 22 ก.ค. 54
โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา เปิดซองใบเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (อ่าน 991) 21 ก.ค. 54
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 8 ของโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินโดย คณะกรรมการ สพป.นศ.2 (อ่าน 901) 19 ก.ค. 54
ประกาศโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (อ่าน 770) 06 ก.ค. 54
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารอำเภอทุ่งสง จัดมวยวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 (อ่าน 775) 04 ก.ค. 54
ขอเชิญชม**การแข่งขันกีฬานักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และประชาชนตำบลเขาโร เขาโรเกมส์ ครั้ง ที่ 3 (อ่าน 764) 04 ก.ค. 54
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารประชุมเตรียมการจัดมวยวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 (อ่าน 737) 29 มิ.ย. 54
ศึก รวมน้ำใจชาวทุ่งสง +เกียรติเพชรเจ็ดสี วันศุกร์ที่ 1 ก.ค. 54 (อ่าน 1124) 14 มิ.ย. 54