ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ผอ.ประภาส ชูภักดี เยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 84) 19 ต.ค. 61
ต้อนรับครูเสาวลักษณ์ และครูภัสมล (อ่าน 174) 01 ต.ค. 61
การประชุมเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหาร (อ่าน 42) 17 ก.ย. 61
ประชุมโครงการรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต (อ่าน 52) 17 ก.ย. 61
ประชุมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน NISPA & CATAS (อ่าน 42) 17 ก.ย. 61
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนนโยบาย (อ่าน 38) 12 ก.ย. 61
ประชุมเวทีและประชาคมรับฟังความคิดเห็น เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (อ่าน 42) 10 ก.ย. 61
ประชุมคณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ครั้งที่ 5/2561 (อ่าน 27) 10 ก.ย. 61
ประเมินครูธัญชนก ชูเสน (อ่าน 39) 06 ก.ย. 61
พิธีลงนามประกาศโครงการ To Be Number One (อ่าน 38) 06 ก.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของศูนย์เครือข่าย (อ่าน 48) 03 ก.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอเพื่อการทำ (อ่าน 45) 03 ก.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธร (อ่าน 43) 03 ก.ย. 61
ครูฟารีดา ขุนจันทร์ อบรมคูปองครู (อ่าน 48) 28 ส.ค. 61
ประชุม DLTV (อ่าน 50) 28 ส.ค. 61
ครูสมบูรณ์ ชนะคช อบรมคูปองครู (อ่าน 40) 28 ส.ค. 61
ดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (อ่าน 55) 28 ส.ค. 61
การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด ปี 2561 (อ่าน 49) 14 ส.ค. 61
อบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของศาสตร์พระราชา (อ่าน 66) 02 ส.ค. 61
ประเมินเข้มคุณครูฟารีดา ขุนจันทร์ ครั้งที่ 3 (อ่าน 81) 26 ก.ค. 61
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสโมสรโรตารี่ทุ่งสง (อ่าน 78) 26 ก.ค. 61
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา (อ่าน 65) 25 ก.ค. 61
ฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ "โครงการเพชรในตม" (อ่าน 71) 23 ก.ค. 61
รณรงค์การสวมหมวกกันน๊อค (อ่าน 52) 23 ก.ค. 61
รายการเสมาปริทัศน์ 97.00 Mhz. (อ่าน 48) 23 ก.ค. 61
ครูนิรมล โนนเสนา อบรมพัฒนาครู (อ่าน 64) 11 ก.ค. 61
ครูวรรณา เลียบวงศ์ อบรมพัฒนาครู (อ่าน 69) 11 ก.ค. 61
การประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 (อ่าน 67) 11 ก.ค. 61
ครูประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ อบรมพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา (อ่าน 55) 11 ก.ค. 61
ศน.กาญจนา จิตรสำรวย ในโอกาสมานิเทศ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 68) 11 ก.ค. 61
นายสุริยา โนนเสนา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประชาชน โรงเรียนบ้านหนองท่อม ประจำปี 2561 (อ่าน 34) 11 ก.ค. 61
นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 30) 11 ก.ค. 61
ซ้อมกิจกรรมทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม (อ่าน 81) 28 มิ.ย. 61
ต้อนรับทีมงานน้องๆนักข่าว สวท.97 ทุ่งสง (อ่าน 73) 28 มิ.ย. 61
ปรับปรุงปรับบริบทโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 75) 28 มิ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 69) 28 มิ.ย. 61
ร่วมต้อนรับ ผอ.บรรจบ อนุจร (อ่าน 95) 22 มิ.ย. 61
เวรยามรักษาสถานที่ราชการ (อ่าน 81) 20 มิ.ย. 61
รายการพุธเช้า....ข่าว สพฐ. 23/2561 20 มิ.ย. 61 (อ่าน 96) 20 มิ.ย. 61
หลักการการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน(Outdoor Classroom) (อ่าน 95) 18 มิ.ย. 61