ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปี 2560 -2563
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
คณะกรรมการนักเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รายการโทรทัศน์
 

 

 


บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
เว็ปหน่วยงาน
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ผอ.สุริยา
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ผอ.สุริยา โนนเสนา
คำสั่ง แต่งตั้ง 4 ท่อน ผอ.สุริยา
ประกาศ โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2556
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
เช็คเวบโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ตรวจสอบ ก.พ.7 อิเลคทรอนิคส์
นำเสนอโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
นำเสนอโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เข้าค่ายคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
google
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ครูบ้านนอก
ครูไทย
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา EIS
เพลง กฎลูกเสือ
คุรุสภา
เฟสบุ๊ค ผอ. (suriya nonsena) facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง
DLIT
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 สพป.นศ.2
โรงเรียนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556
นำเสนอโรงเรียนพระราชทาน ปี 2558
นำเสนอโรงเรียนพระราชทาน 2558 ครับ
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
เอกสารสำหรับแก้ไข งานธุรการ
หนังสือราชการ สพป.นศ.2
ผลงานคณะครู
วันที่ 6-7เมษายน 2560 ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2เป็น ประ (อ่าน 67) 09 เม.ย. 60
นางนิรมล โนนเสนา รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 80) 31 มี.ค. 60
นางประนอม บุญสิทธิ์ รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 84) 31 มี.ค. 60
นางนิรมล โนนเสนา W.B. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี 2555 (อ่าน 153) 26 ธ.ค. 59
นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ ได้เลื่อนวิทยฐานะครู เป็นครูวิทยฐานะชำนาญการ (อ่าน 147) 26 ธ.ค. 59
นายธรรมรัตน์ ศรีชัย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนคัดลายมือ เหรียญทอง ระดับภาคใต้ (อ่าน 125) 26 ธ.ค. 59
นายอดุลย์รัตน์ ขวัญเพชร ครูผู้ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด ระดับภาคใต้ (อ่าน 134) 19 ธ.ค. 59
นายอดุลย์รัตน์ ขวัญเพชร ครูผู้ฝึกสอนเทควันโด โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 164) 11 ธ.ค. 59
นายธรรมรัตน์ ศรีชัย (อ่าน 145) 11 ธ.ค. 59
ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู เป็นครูชำนาญการ นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ (อ่าน 146) 25 พ.ย. 59
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นำเสนอผลงาน OBEC Awards ระดับภาคใต้ (อ่าน 186) 20 พ.ย. 59
นายสุริยา โนนเสนา รับมอบเกียรติบัตรจาก สพฐ. ผู้บริหารโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 148) 10 พ.ย. 59
ผลงานดีเด่น นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 185) 15 ต.ค. 59
ครั้งหนึ่งในการนำเสนอผลงานลูกเสือดีเด่น (อ่าน 160) 15 ต.ค. 59
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ (อ่าน 134) 15 ต.ค. 59
นางประนอม บุญสิทธิ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (อ่าน 209) 09 ต.ค. 59
นางนิรมล โนนเสนา รับรางวัล เสมา ปปส.ของโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 147) 05 ต.ค. 59
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ รับรางวัล เสมา ปปส.ระดับดีเด่น (อ่าน 160) 05 ต.ค. 59
นายสมพงศ์ แสงศรี ข้าราชการบำนาญ และคณะ สพฐ ติดตาม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (อ่าน 167) 05 ต.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวระดับประเ (อ่าน 160) 05 ต.ค. 59
นำเสนอผลงาน OBEC AWARDS (อ่าน 142) 05 ต.ค. 59
รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับโรงเรียนพระราชทาน และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (อ่าน 144) 05 ต.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ. (อ่าน 147) 03 ต.ค. 59
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2 (อ่าน 145) 03 ต.ค. 59
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2558 ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก (อ่าน 154) 03 ต.ค. 59
รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 (อ่าน 166) 03 ต.ค. 59
นายสมบูรณ์ ชนะคช ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (อ่าน 168) 07 ก.ย. 59
นางนิรมล โนนเสนา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (อ่าน 193) 07 ก.ย. 59
นางประนอม บุญสิทธิ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (อ่าน 181) 07 ก.ย. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนเครือข่ายสุจริต (อ่าน 250) 27 มิ.ย. 59
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา Obec Awards(งานบริหาร) (อ่าน 277) 27 มิ.ย. 59
นางวราภรณ์ ไชยรัตน์ นำนักเรียนเข้าแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ได้เหรียญทองแดง ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 276) 27 มิ.ย. 59
ผลงานดีเด่นโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษาระดับชาติ (อ่าน 526) 23 ธ.ค. 58
นางสาวสุนันทา ชนาชน ครูธุรการ (อ่าน 475) 09 ธ.ค. 58
บริบทโรงเรียนพระราชทานโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 373) 29 พ.ย. 58
นายสมศักดิ์ ศรีปาน ประธานคณะกรรมการทอดผ้าป่าการศึกษาพัฒนาโรงเรียน (อ่าน 358) 29 พ.ย. 58
นายนบ อักษรนำ รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 429) 29 พ.ย. 58
นายนิยม รัตนะ (อ่าน 334) 29 พ.ย. 58
นางสุพร ศักดิ์เศรษฐ (อ่าน 327) 27 พ.ย. 58
นางสาวพันธุ์ทิพย์ สังวังเลาว์ (อ่าน 313) 27 พ.ย. 58

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ