ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 19) 16 ก.พ. 61
ประชุมครู บุคลากร ธุรการและนักการภารโรง ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 32) 12 ก.พ. 61
แนะนำครูทรงคุณค่า นายบุญสด บุญเกิด (อ่าน 18) 11 ก.พ. 61
นำนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (อ่าน 70) 29 ม.ค. 61
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 57) 29 ม.ค. 61
ยินดีต้อนรับคุณครูบุญสด บุญเกิด ครูทรงคุณค่าของแผ่นดิน (อ่าน 87) 26 ม.ค. 61
ประชุม Video Conference มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา (อ่าน 37) 22 ม.ค. 61
ร่วมวางหรีดเคารพศพ คุณแม่กิจจา นามสนธ์ (อ่าน 35) 18 ม.ค. 61
วันครูแห่งชาติ 2561 (อ่าน 44) 17 ม.ค. 61
ร่วมชื่นชมและให้กำลังใจ ผอ.ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย (อ่าน 55) 13 ม.ค. 61
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน เพื่อร่วมจัดกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2561 (อ่าน 59) 08 ม.ค. 61
เดินทางไปส่งครูครูวราภรณ์ ไชยรัตน์ รายงานตัวรับบรรจุเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนบางขันวิทยา (อ่าน 72) 29 ธ.ค. 60
ศน.กาญจนา จิตรสำรวย นิเทศโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 63) 28 ธ.ค. 60
ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และแนวทางในการส่งเสริมด้านวิชาการ (อ่าน 63) 23 ธ.ค. 60
16 ธันวาคม 2560 รายการเสมาปริทัศน์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 (อ่าน 70) 17 ธ.ค. 60
15 ธันวาคม 2560 นายสุริยา โนนเสนา ประชุมชี้แจงนโยบาย สู่การปฏิบัติสู่การเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 (อ่าน 138) 16 ธ.ค. 60
นายสุริยา โนนเสนา ผอ.ร.ร.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประชุมชี้แจงนโยบาย สพฐ. สู่การปฏิบัติ (อ่าน 129) 27 ส.ค. 60
คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อบรม EASY LAB ตามโครงการพัฒนาครู (อ่าน 142) 27 ส.ค. 60
ว่าที่ ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 ประธานในพิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา "GROWTH (อ่าน 113) 27 ส.ค. 60
คณะครูอบรม GROWTH TOGETHER (อ่าน 118) 27 ส.ค. 60
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ อบรม Active Learning (อ่าน 138) 21 ส.ค. 60
ประชุมคณะครูเพื่อสรุปการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง PLC (อ่าน 121) 02 ส.ค. 60
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ รับรางวัล MOE AWARDS สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 178) 12 ก.ค. 60
วันที่ 6-7เมษายน 2560 ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2เป็น ประ (อ่าน 218) 09 เม.ย. 60
นางนิรมล โนนเสนา รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 236) 31 มี.ค. 60
นางประนอม บุญสิทธิ์ รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 237) 31 มี.ค. 60
นางนิรมล โนนเสนา W.B. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี 2555 (อ่าน 328) 26 ธ.ค. 59
นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ ได้เลื่อนวิทยฐานะครู เป็นครูวิทยฐานะชำนาญการ (อ่าน 325) 26 ธ.ค. 59
นายธรรมรัตน์ ศรีชัย ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนคัดลายมือ เหรียญทอง ระดับภาคใต้ (อ่าน 290) 26 ธ.ค. 59
นายอดุลย์รัตน์ ขวัญเพชร ครูผู้ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด ระดับภาคใต้ (อ่าน 303) 19 ธ.ค. 59
นายอดุลย์รัตน์ ขวัญเพชร ครูผู้ฝึกสอนเทควันโด โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 331) 11 ธ.ค. 59
นายธรรมรัตน์ ศรีชัย (อ่าน 296) 11 ธ.ค. 59
ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู เป็นครูชำนาญการ นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ (อ่าน 288) 25 พ.ย. 59
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นำเสนอผลงาน OBEC Awards ระดับภาคใต้ (อ่าน 354) 20 พ.ย. 59
นายสุริยา โนนเสนา รับมอบเกียรติบัตรจาก สพฐ. ผู้บริหารโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 298) 10 พ.ย. 59
ผลงานดีเด่น นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 344) 15 ต.ค. 59
ครั้งหนึ่งในการนำเสนอผลงานลูกเสือดีเด่น (อ่าน 313) 15 ต.ค. 59
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ (อ่าน 268) 15 ต.ค. 59
นางประนอม บุญสิทธิ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (อ่าน 404) 09 ต.ค. 59
นางนิรมล โนนเสนา รับรางวัล เสมา ปปส.ของโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 277) 05 ต.ค. 59