ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทุ่งควายรัน (วิ่งสร้างโดม 100 ปีทุ่งควาย
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมวิ่งทุ่งควายรัน เพื่อหางบประมาณสร้างโดม 100 ปีโรงเรียน
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 63