ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารชุมชนและสังคม
วางหรีดเคารพศพ คุณยายแปลก เกิดกุญชร(รัตนะ) (อ่าน 3204) 02 พ.ย. 63
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณยายแปลก เกิดกุญชร(รัตนะ) (อ่าน 3193) 26 ต.ค. 63
ประธานพิธีรดน้ำศพ คุณครูไมตรี หอมเกตุ (อ่าน 3219) 21 ก.ย. 63
ร่วมเคารพศพ คุณครูไมตรี หอมเกตุ (อ่าน 3105) 21 ก.ย. 63
งานประชุมเพลิง พระอาจารย์ไสว ถิระจิตโต (แหวง เพชรสีเงิน (อ่าน 3241) 13 ส.ค. 63
นำสรีร่างพระอาจารย์ไสว ถิระจิตโต สู่เมรุ (อ่าน 3237) 10 ส.ค. 63
กิจกรรมวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน (อ่าน 3229) 09 ส.ค. 63
ร่วมเคารพศพ คุณแม่ภิญโญ เมฆสว่าง(มาลัย) (อ่าน 3175) 06 ส.ค. 63
ชมรมผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ เคารพศพคุณพ่อเจริญ วัฒนสงค์ (อ่าน 3358) 18 มี.ค. 63
นายสุริยา โนนเสนา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อเชย สมมารถ (อ่าน 3333) 18 มี.ค. 63
ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อเชย สมมารถ (อ่าน 3372) 18 มี.ค. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ระดับหมู่บ้าน ตำบลเขาโร ณ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 3443) 03 ก.พ. 63
ร่วมเคารพศพ คุณสมชัย เรือนสูง สามีของ คุณจิรพร เรือนสูง (อ่าน 3068) 09 ก.ย. 62
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณชวน รัตนสุภา (อ่าน 3068) 20 ส.ค. 62
กิจกรรมทำบุญในโอกาสวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน (อ่าน 3534) 13 ส.ค. 62
คุณนงเยาว์ จันทร์แก้ว มอบกลองชุดให้โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 3623) 30 ก.ค. 62
วางหรีดเคารพศพคุณพ่อชื่น นุ่นสังข์ คุณพ่อของ ผอ.วิโรจน์ นุ่นสังข์ (อ่าน 3647) 30 ก.ค. 62
ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอุบล คชศักดิ์ ในโอกาสพิธีฉลองนายกสโมสรโรตารี่ทุ่งสง (อ่าน 3609) 30 ก.ค. 62
คุณครูประนอม บุญสิทธิ์ มอบกลองชุดให้โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 3506) 23 ก.ค. 62
คุณครูประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ มอบเงินสนับสนุนดนตรี กีฬา จำนวน 2,000 บาท (อ่าน 3450) 23 ก.ค. 62
คุณอลงกรณ์ บำรุงกูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาเลนไทน์ ทรานสปอร์ต(ต๊ะ) มอบลูกฟุตบอล (อ่าน 8471) 24 มิ.ย. 62
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่แอบ จินดาพงศ์ (อ่าน 3574) 14 มิ.ย. 62
วางหรีดเคารพศพ คุณแม่แอบ จินดาพงศ์ (อ่าน 3577) 12 มิ.ย. 62
ร่วมวางหรีดเคารพศพ คุณพ่อคล้อย ธารเนตร คุณพ่อของ นายกิจจา ธารเนตร (อ่าน 3543) 30 พ.ค. 62
คุณวิลาส นิธิสกุลกาญจน์ มอบพัดลมให้โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 3620) 21 พ.ค. 62
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณยายจับ จีนประสม (หนูชุม) (อ่าน 3535) 14 พ.ค. 62
เคารพศพ คุณแม่สวน ดำเกลี้ยง ณ วัดทุ่งควาย (อ่าน 3494) 14 พ.ค. 62
นายสุริยา โนนเสนา ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล อบต.เขาโร (อ่าน 3599) 14 พ.ค. 62
TK สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล (อ่าน 3697) 28 มี.ค. 62
นางลำใย เจ้ยทองและครอบครัว เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (อ่าน 3621) 15 ก.พ. 62
วางหรีดเคารพศพ นายสุทธิโท ไชยรัตน์ น้องชายของ คุณหมอประสงค์ ไชยรัตน์ (อ่าน 3561) 12 ก.พ. 62
เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายสุทธิโท ไชยรัตน์ น้องชายคุณหมอประสงค์ ไชยรัตน์ (อ่าน 3577) 12 ก.พ. 62
คุณสิรกานต์ หนูชุม ลี มอบหนังสือภาษาเกาหลี และหนังสือพระไตรปิฎกร่วมสมัย (อ่าน 3690) 07 ก.พ. 62
อบต.เขาโร มาตรวจเช็จและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (อ่าน 3647) 31 ม.ค. 62
งานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อจวง แสงเงิน (อ่าน 3482) 28 ม.ค. 62
วางหรีดเคารพศพ คุณพ่อจวง แสงเงิน (อ่าน 3563) 28 ม.ค. 62
อบต.เขาโร ฉีดน้ำล้างสิ่งปฎิกูล (อ่าน 3585) 21 ม.ค. 62
กิจกรรมกับพี่น้องลูกเสือชาวบ้านตำบลเขาโร และอำเภอทุ่งสง (อ่าน 3577) 21 ม.ค. 62
ลูกเสือช้าวบ้าน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 3534) 21 ม.ค. 62
ลูกเสือชาวบ้าน ต.เขาโร จัดกิจกรรมปีใหม่ 2562 (อ่าน 3474) 17 ม.ค. 62