ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลสารสนเทศ / เอกสารทางวิชาการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อ่าน 170) 31 มี.ค. 61
SAR ครูรัตน์ (อ่าน 182) 21 มี.ค. 61
SAR นางนิรมล โนนเสนา (อ่าน 175) 21 มี.ค. 61
SAR นางสาวพันธ์ทิพย์ สังวังเลาว์ (อ่าน 175) 21 มี.ค. 61
SAR นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ (อ่าน 189) 20 มี.ค. 61
SAR นางนิรมล โนนเสนา (อ่าน 174) 20 มี.ค. 61
SAR นางสาวเบญจมาศ สมมาตร (อ่าน 176) 20 มี.ค. 61
SAR นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์ (อ่าน 183) 20 มี.ค. 61
เอกสารเผยแพร่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติรื่นรมย์ (อ่าน 221) 06 ก.พ. 61
สารสนเทศโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 227) 05 ก.พ. 61
สารสนเทศโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 176) 05 ก.พ. 61
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 225) 16 พ.ย. 60
ตารางสอนของครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 240) 16 พ.ย. 60
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 614) 15 ธ.ค. 59