ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลสารสนเทศ / เอกสารทางวิชาการ
เอกสารเผยแพร่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติรื่นรมย์ (อ่าน 53) 06 ก.พ. 61
สารสนเทศโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 26) 05 ก.พ. 61
สารสนเทศโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 22) 05 ก.พ. 61
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 56) 16 พ.ย. 60
ตารางสอนของครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 63) 16 พ.ย. 60
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 409) 15 ธ.ค. 59