ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานดีเด่นโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เทควันโด กีฬาเด่นของโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 4835) 20 ธ.ค. 59
โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 4885) 16 ต.ค. 59
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2 (อ่าน 4823) 04 ต.ค. 59
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 4896) 04 ต.ค. 59
การจัดการค่ายพักแรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ (อ่าน 4881) 03 ต.ค. 59
กิจกรรมสภานักเรียน (อ่าน 4804) 03 ต.ค. 59
ผลงานดีเด่นโรงเรียนวัดทุ่ควายพัฒนศึกษา (อ่าน 3988) 01 ต.ค. 59