ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจการลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เนื่องในเดือนมหามงคล เดือนแห่งทำความดีเพื่อแม่ (อ่าน 74) 02 ส.ค. 61
กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อสร้างวินัยของคนในชาติ สร้างคนดี ไปเป็นผู้นำคนในอนาคต (อ่าน 58) 02 ส.ค. 61
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 58) 02 ส.ค. 61
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 148) 26 ก.ค. 61
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา (อ่าน 149) 25 ก.ค. 61
ร่วมกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 138) 25 ก.ค. 61
นิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนที่จัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ศูนย์เครือข่ายที่ 1 ธรรมมารักษ์ (อ่าน 68) 11 ก.ค. 61
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ ๒ ณ ร.ร วัดก้างปล2 (อ่าน 65) 11 ก.ค. 61
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณของลูกเสือ (อ่าน 109) 28 มิ.ย. 61
กิจการลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 80) 20 มิ.ย. 61
วิทยากรการประชุมสัมนาครูผู้รับผิดชอบงานลูกเสือโรงเรียน (อ่าน 125) 24 พ.ค. 61
จัดนิทรรศการและประชุมสัมนาครูผู้รับผิดชอบงานลูกเสือโรงเรียน (อ่าน 138) 24 พ.ค. 61
ประธานรอบกองไฟโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ (อ่าน 356) 26 ม.ค. 61
กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ (อ่าน 493) 25 ม.ค. 61
รับประกาศเกียรติคุณบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 (อ่าน 536) 14 ธ.ค. 60
ประธานรอบกองไฟ โรงเรียนรัตนศึกษา (อ่าน 447) 17 พ.ย. 60
วันที่ 14-17 ตุลาคม 2560 เป็นวิทยากรอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ BTC สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (อ่าน 440) 11 พ.ย. 60
วันที่ 19- 22เมษายน 2560 ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2เป็น (อ่าน 475) 23 เม.ย. 60
วันที่ 6-7เมษายน 2560 ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2เป็น ประ (อ่าน 480) 09 เม.ย. 60
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา พิธีกรงานวันมหาวชิราวุธ 25 พ.ย. 2559 (อ่าน 649) 25 พ.ย. 59
ผลงานดีเด่นโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โดย ผอ.สุริยา โนนเสนา (อ่าน 648) 05 ต.ค. 59
ผอ.สุริยา โนนเสนา เป็นคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ (อ่าน 629) 03 ต.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา ประธานรุ่นอบรมระเบียบแถว รุ่นที่ 11 ภาคใต้ (อ่าน 584) 03 ต.ค. 59
กรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 570) 30 ก.ย. 59
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เข้าร่วมเสวนาโรงเรียนปลอดขยะ (อ่าน 577) 26 ส.ค. 59
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายเสรี สุวรรณประเสริฐ รอง ผอ.ลส,สพป.นศ.2 นิเทศโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน (อ่าน 545) 24 ส.ค. 59
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายเสรี สุวรรณประเสริฐ รอง ผอ.ลส,สพป.นศ.2 นิเทศโรงเรียนบ้านหนองเจ (อ่าน 577) 24 ส.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ที่โรงเรียนบ้านไสยาสน์ (อ่าน 531) 22 ส.ค. 59
นายเสรี สุวรรณประเสริฐ พร้อม นายสุริยา โนนเสนา ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ที่โรงเรียนสังวาลย์วิ (อ่าน 526) 22 ส.ค. 59
นายเสรี สุวรรณประเสริฐ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (อ่าน 545) 22 ส.ค. 59
นายเสรี สุวรรณประเสริฐ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (อ่าน 490) 22 ส.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ที่โรงเรียนวัดลำนาว (อ่าน 518) 22 ส.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา เป็นคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ ที่สนามศุภชลาศรัย กรุงเทพมหานคร (อ่าน 503) 19 ส.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา สัมมนาคณะกรรมการประกวดระเบียบแถว ระดับประเทศ (อ่าน 490) 19 ส.ค. 59