ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจการลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประธานรอบกองไฟ การเข้าค่ายแรมคืน ที่โรงเรียนบ้านวังเต่า (อ่าน 55) 06 มี.ค. 62
ประธานพิธีรอบกองไฟ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ (อ่าน 82) 28 ม.ค. 62
ฐานเงื่อน (อ่าน 126) 11 ม.ค. 62
ชุมนุมรอบกองไฟ (อ่าน 63) 11 ม.ค. 62
เปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (อ่าน 66) 11 ม.ค. 62
การประกอบอาหารชาวค่าย มื้อเย็น (อ่าน 65) 11 ม.ค. 62
ออกกำลังกายตอนเช้า (อ่าน 93) 11 ม.ค. 62
การตรวจค่ายพัก ที่พัก เครื่องแต่งกาย (อ่าน 124) 11 ม.ค. 62
พิธีปิดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 142) 11 ม.ค. 62
การประกอบอาหารชาวค่าย มื้อเช้า (อ่าน 109) 11 ม.ค. 62
เดินทางไกล (อ่าน 63) 10 ม.ค. 62
สร้างค่ายและการสุขาภิบาล ลูกเสือ-เนตรนารี (อ่าน 115) 10 ม.ค. 62
เตรียมออกเดินทาง ไปค่ายลูกเสือ (อ่าน 70) 10 ม.ค. 62
เตรียมความพร้อมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 79) 19 ธ.ค. 61
พิธีวางพวงมาลา ทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2561 (อ่าน 110) 06 ธ.ค. 61
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 101) 29 พ.ย. 61
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 175) 28 พ.ย. 61
พิธีเข้าประจำการ ของกองลูกเสือสำรอง กองลูกเสือสามัญ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (อ่าน 151) 28 พ.ย. 61
คณะครูเตรียมความพร้อม ในการจัดพิธีเข้าประจำการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมสัปดาห์วันมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 87) 28 พ.ย. 61
พิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 6 เนื่องใน “วันวชิราวุธ” (อ่าน 105) 26 พ.ย. 61
ลูกเสือรักโรงเรียน กับกิจกรรมจิตอาสา (อ่าน 85) 22 พ.ย. 61
คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 101) 21 พ.ย. 61
ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัมนศึกษา (อ่าน 111) 15 พ.ย. 61
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เนื่องในเดือนมหามงคล เดือนแห่งทำความดีเพื่อแม่ (อ่าน 196) 02 ส.ค. 61
กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อสร้างวินัยของคนในชาติ สร้างคนดี ไปเป็นผู้นำคนในอนาคต (อ่าน 187) 02 ส.ค. 61
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 165) 02 ส.ค. 61
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 274) 26 ก.ค. 61
ร่วมกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 218) 25 ก.ค. 61
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา (อ่าน 283) 25 ก.ค. 61
นิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนที่จัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ศูนย์เครือข่ายที่ 1 ธรรมมารักษ์ (อ่าน 137) 11 ก.ค. 61
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ ๒ ณ ร.ร วัดก้างปล2 (อ่าน 137) 11 ก.ค. 61
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณของลูกเสือ (อ่าน 196) 28 มิ.ย. 61
กิจการลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 157) 20 มิ.ย. 61
วิทยากรการประชุมสัมนาครูผู้รับผิดชอบงานลูกเสือโรงเรียน (อ่าน 235) 24 พ.ค. 61
จัดนิทรรศการและประชุมสัมนาครูผู้รับผิดชอบงานลูกเสือโรงเรียน (อ่าน 237) 24 พ.ค. 61
ประธานรอบกองไฟโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ (อ่าน 449) 26 ม.ค. 61
กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ (อ่าน 604) 25 ม.ค. 61
รับประกาศเกียรติคุณบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 (อ่าน 664) 14 ธ.ค. 60
ประธานรอบกองไฟ โรงเรียนรัตนศึกษา (อ่าน 572) 17 พ.ย. 60
วันที่ 14-17 ตุลาคม 2560 เป็นวิทยากรอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ BTC สำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (อ่าน 513) 11 พ.ย. 60