ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานชุมนุมรอบกองไฟ (อ่าน 4093) 17 ม.ค. 62
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ผู้สนับสนุน ประจำปี 2559 (อ่าน 4490) 06 ก.พ. 61
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม อบรมพัฒนานักเรียน (อ่าน 4555) 26 พ.ย. 60
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 4553) 02 ส.ค. 60
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกิจกรรมที่ค่ายลูกเสือสำโรง (อ่าน 4701) 23 เม.ย. 60
วันที่ 6-7เมษายน 2560 ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (อ่าน 4746) 09 เม.ย. 60
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกิจกรรมปัญญาสมวาร (อ่าน 4389) 11 ธ.ค. 59
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อบรม ผู้กำกับลูกเสือ ATC สามัญ (อ่าน 4184) 03 ต.ค. 59
ผลงานด้านกิจการลูกเสือ พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 4243) 03 ต.ค. 59
เพื่อน มหาชัย 16 ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา (อ่าน 4227) 29 ก.ย. 59
ประวัติและผลงาน พ.ต.ท.เขมณัฎฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 4381) 23 ธ.ค. 58
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อบรม ผู้กำกับลูกเสือ ATC สามัญ,ATC ผู้นำ (อ่าน 4866) 09 ธ.ค. 58