ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เก็บความรู้กับครูโรงเรียนวัดทุ่งควาย
ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 508) 12 พ.ย. 61
ระเบียบการวัดและประเมินผล โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 1391) 16 ต.ค. 58
Result Based Management (อ่าน 3291) 20 ก.ค. 54
คำว่า อัตลักษณ์ของโรงเรียน (อ่าน 2941) 13 ก.ค. 54
โรงเรียนขนาดเล็ก : ความท้าทายของสังคมไทย (อ่าน 2607) 27 มิ.ย. 54
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 3158) 14 มิ.ย. 54
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL) (อ่าน 2542) 09 มิ.ย. 54
วันไหว้ครู (อ่าน 1822) 08 มิ.ย. 54
การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ชุมชนเฝ้ามองการทำงานของพวกเรา (อ่าน 1478) 06 มิ.ย. 54
การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน SBM SCHOOL BASED MANAGEMENT (อ่าน 1906) 05 มิ.ย. 54
ภาวะผู้นำ และผู้ตาม (อ่าน 6558) 28 พ.ค. 54
******* วันสบายๆสไตล์ ผอ. ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์กับคณะญาติๆ******** (อ่าน 1202) 19 เม.ย. 54
วินัย....ข้าราชการครู (อ่าน 1669) 16 เม.ย. 54
หน้าที่และความรับผิดชอบ.....ของเรา (อ่าน 1166) 16 เม.ย. 54
ครูที่เก่งและดี...ไม่ใช่เฉพาะแค่การเตรียมการสอน (อ่าน 1689) 16 เม.ย. 54
การศึกษา.....หมาหางด้วน (อ่าน 1306) 16 เม.ย. 54
ภาพประทับใจ (อ่าน 1259) 05 เม.ย. 54
การทำงานแบบมืออาชีพ (อ่าน 1422) 05 เม.ย. 54
การบริหารจิตและการเจริญปัญญา (อ่าน 1358) 17 ก.พ. 54
การพัฒนาทีม (อ่าน 1130) 06 ก.พ. 54
แนวปฎิบัติในการระดมทรัพยากรในการลงทุน ในโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 2421) 30 ม.ค. 54
โมดูลที่ 1 ที่เป็นงานท้าทายของผม (ประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์) (อ่าน 1809) 30 ม.ค. 54
การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 3314) 30 ม.ค. 54
การบริหารการเงินและงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน (อ่าน 6555) 30 ม.ค. 54
เก็บมาฝาก จากหน้าเวป ครูมืออาชีพ (อ่าน 1056) 30 ม.ค. 54
วันสถาปนาโรงเรียน วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา วันเสาร์ ที่ 24 กันายน 2554 (อ่าน 1172) 30 ม.ค. 54
เรียน ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (วัดทุ่งควาย) ทุกท่าน (อ่าน 1403) 04 ธ.ค. 53