ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปี 2560 -2563
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
คณะกรรมการนักเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รายการโทรทัศน์
 

 

 


บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
เว็ปหน่วยงาน
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ผอ.สุริยา
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ผอ.สุริยา โนนเสนา
คำสั่ง แต่งตั้ง 4 ท่อน ผอ.สุริยา
ประกาศ โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2556
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
เช็คเวบโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ตรวจสอบ ก.พ.7 อิเลคทรอนิคส์
นำเสนอโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
นำเสนอโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เข้าค่ายคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
google
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ครูบ้านนอก
ครูไทย
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา EIS
เพลง กฎลูกเสือ
คุรุสภา
เฟสบุ๊ค ผอ. (suriya nonsena) facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง
DLIT
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 สพป.นศ.2
โรงเรียนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556
นำเสนอโรงเรียนพระราชทาน ปี 2558
นำเสนอโรงเรียนพระราชทาน 2558 ครับ
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
เอกสารสำหรับแก้ไข งานธุรการ
หนังสือราชการ สพป.นศ.2
เก็บความรู้กับครูโรงเรียนวัดทุ่งควาย
ระเบียบการวัดและประเมินผล โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 412) 16 ต.ค. 58
Result Based Management (อ่าน 2269) 20 ก.ค. 54
คำว่า อัตลักษณ์ของโรงเรียน (อ่าน 2028) 13 ก.ค. 54
โรงเรียนขนาดเล็ก : ความท้าทายของสังคมไทย (อ่าน 1758) 27 มิ.ย. 54
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 1873) 14 มิ.ย. 54
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL) (อ่าน 1595) 09 มิ.ย. 54
วันไหว้ครู (อ่าน 977) 08 มิ.ย. 54
การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ชุมชนเฝ้ามองการทำงานของพวกเรา (อ่าน 639) 06 มิ.ย. 54
การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน SBM SCHOOL BASED MANAGEMENT (อ่าน 1084) 05 มิ.ย. 54
ภาวะผู้นำ และผู้ตาม (อ่าน 5856) 28 พ.ค. 54
******* วันสบายๆสไตล์ ผอ. ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์กับคณะญาติๆ******** (อ่าน 696) 19 เม.ย. 54
วินัย....ข้าราชการครู (อ่าน 1049) 16 เม.ย. 54
หน้าที่และความรับผิดชอบ.....ของเรา (อ่าน 634) 16 เม.ย. 54
ครูที่เก่งและดี...ไม่ใช่เฉพาะแค่การเตรียมการสอน (อ่าน 1165) 16 เม.ย. 54
การศึกษา.....หมาหางด้วน (อ่าน 789) 16 เม.ย. 54
ภาพประทับใจ (อ่าน 690) 05 เม.ย. 54
การทำงานแบบมืออาชีพ (อ่าน 906) 05 เม.ย. 54
การบริหารจิตและการเจริญปัญญา (อ่าน 837) 17 ก.พ. 54
การพัฒนาทีม (อ่าน 672) 06 ก.พ. 54
แนวปฎิบัติในการระดมทรัพยากรในการลงทุน ในโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 1520) 30 ม.ค. 54
โมดูลที่ 1 ที่เป็นงานท้าทายของผม (ประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์) (อ่าน 1250) 30 ม.ค. 54
การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 2839) 30 ม.ค. 54
การบริหารการเงินและงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน (อ่าน 6011) 30 ม.ค. 54
เก็บมาฝาก จากหน้าเวป ครูมืออาชีพ (อ่าน 584) 30 ม.ค. 54
วันสถาปนาโรงเรียน วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา วันเสาร์ ที่ 24 กันายน 2554 (อ่าน 632) 30 ม.ค. 54
เรียน ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (วัดทุ่งควาย) ทุกท่าน (อ่าน 909) 04 ธ.ค. 53

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ