ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำครูบรรจุใหม่ นางสาวชลัดดา นาคีเพด
แนะนำครูบรรจุใหม่ นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีและ นางสาวชลัดดา นาคีเพด วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก ภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เกียรตินิยม อันดับ 2
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,13:19   อ่าน 312 ครั้ง