ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กตเวทิตาจิต ให้กับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชอนันต์ บุญผัน" ซึ่งเกษียณอายุราชการ ปี 2560
26 ปีเจออาจารย์เจอเพื่อนและเจอน้องๆ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560, อดีตนักศึกษาที่จบการศึกษาโปรแกรมวิชา "เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา" รุ่นที่ 1 - 7 วิทยาลัยครูอุดรธานี สถาบันราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้แสดงกตเวทิตาจิต ให้กับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชอนันต์ บุญผัน" ซึ่งเกษียณอายุราชการ ปี 2560 นี้ เพื่อแสดงกตเวทิตาจิต ขอพรจากอาจารย์ ข้อคิด ข้อปฏิบัติ และแนวการปฏิบัติราชการให้กับศิษย์เหล่าเทคโนฯ เพื่อให้ส่งผลต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติต่อไป และในโอกาสเดียวกันนี้ ก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ภาควิชาเทคโนฯ อีก 3 ท่าน ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว คือ อาจารย์ศุภฤกษ์ ใจชื่น อาจารย์อดุลย์ ดวงสุวรรณ และ ผศ.เสวก มีทอง และพี่ชาญชัยฯ เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาเทคโนฯ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมกตเวทิตาจิต พร้อมให้โอวาท คำแนะนำ แนวปฏิบัติที่ถูกต้องกับเหล่าศิษย์ทุกรุ่น และมีศิษย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเข้าร่วมงานทุกรุ่น จำนวนกว่า 80 คน ซึ่งเป็นการแสดงพลังให้เห็นว่า..เทคโนโลยีการศึกษา..ได้ผลิตบัณฑิคที่ทรงคุณค่าออกไปรับใช้สังคม และประเทศชาติ และมุ่งสู่ผู้เรียนเป็นหลัก ศิษย์เหล่านี้ได้กลับมาน้อมคารวะ แสดงกตเวทิตาจิต กับครู ผู้ซึ่งประสิทธิ์ ประสาท ความรู้ ฝึกฝน ฝึกหัด ฝึกปรือ ด้วยความมานะและมุ่งมั่นที่จะให้ศิษย์ได้ดี บัดนี้ได้กลับมาขอบคุณคณาจารย์แล้ว ซึ่งบรรยากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นไอของความรัก ความศรัทธาที่มีต่อครู และเต็มไปด้วยความชื่นมื่นของเหล่าศิษย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทุกรุ่น ทุกคน อีกทั้งบรรยากาศการพบปะกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นเดียวกัน และรุ่นน้องที่ยากจะสรรหาคำมาบรรยาย คงเหลือไว้เพียงคำว่า "เลือดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา"....ประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาลัยครู/ สถาบันราชภัฏ/ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2560,21:28   อ่าน 324 ครั้ง