ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมชักพระ อำเภอทุ่งสง 2560
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 กิจกรรมชักพระ ของชุมชน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งควาย หนองคล้า ,หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งควาย,หมู่ที่ 7บ้านหนองท่อม,หมู่ที่ 10 บ้านนาพรุ โดยขบวนแห่งานชักพระของอำเภอทุ่งสง โดยการแห่ขบวนมีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน ชุมชน ร่วมประมาณ 1000 คน
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2560,09:52   อ่าน 400 ครั้ง