ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สโมสรโรตารี่ทุ่งสง มอบระบบน้ำประปาดื่มได้ให้โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีรอบมอบระบบน้ำประปาสะอาด ดื่มได้ จากสโมสรโรตารีทุ่งสง โดยมอบให้โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ไว้สำหรับในการใช้สาธารณูปโภค และอุปโภค โดยมีคณะสโมสรโรตารี่ทุ่งสง คณะครู สมาชิกชมรมแทนคุณบ้านเกิด ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกภาคส่วนในการเข้ามาร่วมกิจกรรมและสร้างสิ่งที่เกิดคุณค่าในโรงเรียน และจะรักษาดูแลเพื่อบริการนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในโอกาสต่อไป
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ประวัติความเป็นมา
การริเริ่มจัดทำโครงการจัดสร้างระบบน้ำดื่มให้กับโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เกิดจากสมาชิกชมรมแทนคุณบ้านเกิด (บ้านทุ่งควาย) ได้มองเห็นถึงปัญหาน้ำที่นำมาเพื่ออุปโภคและบริโภค ในพื้นที่ ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งจะมีปริมาณของเหล็กและปริมาณหินปูนเยอะ ประกอบกับการสอบถามไปยังโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาเกี่ยวกับการใช้น้ำเพื่อมาอุปโภคและบริโภคนั้น โดยโรงเรียนได้มีการจัดซื้อน้ำมาเพื่อใช้อุปโภค จึงได้คิดริเริ่มเพื่อทำโครงการน้ำดื่มให้กับนักเรียน แต่เนื่องด้วยการจัดสร้างระบบน้ำ จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ดังนั้นชมรมแทนคุณบ้านเกิดจึงได้นำปัญหาและโครงการไปนำเสนอกับทางสโมสรโรตารีทุ่งสง ซึ่งเป็นอองค์เพื่อการกุศลในการช่วยเหลือสังคม จึงทำให้เกิดความร่วมมือในการจัดสร้างระบบน้ำดื่มเกิดขึ้น
การจัดหางบประมาณ ได้ใช้งบประมาณสองส่วนคือจากทางโสโมสรโรตารีทุ่งสงจำนวน 70,000 บาท และงบประมาณจากชมรมแทนคุณบ้านเกิด โดยชมรมแทนคุณบ้านเกิดได้จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล TK CUP ครั้งที่ 2 เพื่อการกุศล จัดหางบประมาณในการจัดทำโครงการ โดยมี พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ในขณะนั้น มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท ไทยเจริญโกลด์สมิธ จำกัด และ นักลงทุนเทรดทองคำออนไลน์ ในการสมทบทุนจำนวน 50,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุนในการจัดสร้างระบบ จำนวน 20,000 บท และเป็นทุนในการบำรุงรักษา จำนวน 30,000 บาท
การดำเนินการจัดสร้างเมื่อเดือน เมษายน 2560 ถึงเดือน กรกฎาคม 2560 ร่วมระยะเวลา 4 เดือน โดยช่างจากทางสโมสรโรตารีทุ่งสงและสมาชิกของชมรมแทนคุณบ้านเกิด ได้ร่วมกันก่อสร้างระบบน้ำจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และได้นำน้ำเพื่อไปทดสอบคุณภาพที่การประปา อ.ทุ่งสง เพื่อรับรองคุณภาพ และได้ส่งมอบโครงการน้ำใสในชนบทโดยมี นายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีส่งมอบระบบน้ำสะอาดในชนบท ให้กับโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 493 ครั้ง